Till innehåll på sidan

Information från personalmötena

Publicerad 2021-11-15

Den 10 och 12 november hölls personalmöten på CBH-skolan. Om du missade mötena finns här en sammanfattning av informationen.

Personal

 • Vi är totalt 853 anställda på CBH-skolan, 395 kvinnor och 458 män.
 • Just nu har vi 97 pågående rekryteringar.
 • Vi har 311 aktiva doktorander.

Nyheter inom fakulteten på CBH-skolan 2021

Biträdande lektorer:

 • Helena Lundberg – Organisk kemi
 • Nanna Holmgaard List – Teoretisk kemi och biologi
 • Zhou Zhou – MTH
 • Fredrik Schaufelberger – Organisk kemi
 • Heather Bowes – Omgivningsfysiologi 
 • Seraina Dual – MTH
 • Amirreza Khataee – Kemiteknik

Universitetslektorer:

 • Max Hamedi – FPT
 • Véronique Chotteau – Industriell bioteknologi
 • Cristina Al-Khalili Szigyarto – Proteinvetenskap 

Professorer: 

Barbara Nozière – Tillämpad fysikalisk kemi

Ekonomi

 • CBH-skolan har en årlig omsättning på omkring 1100 miljoner kronor.
 • Extern finansiering utgör ungefär hälften av omsättningen.
 • Skolan har cirka 870 forskningsprojekt med extern finansiering och 70 EU-projekt.

Bidrag från Vetenskapsrådet

 • CBH-skolan beviljades 14 forskningsbidrag inom natur- och teknikvetenskap från Vetenskapsrådet 2021. Näst bäst bland KTH:s skolor.
 • Institutionerna för Kemi och Fiber- och polymerteknologi finns på topp fem-listan för beviljade bidrag på KTH.

Livslångt lärande

Då livslångt lärande (LLL) kommer att utgöra cirka tjugo procent av KTH:s utbildningsverksamhet inom några år har en fakultetsrepresentant utsetts för att samordna detta arbete. Både på skolnivå och centralt på KTH.

Professor Per Berglund är koordinator för LLL på CBH-skolan.

LLL-kurser som startar våren 2022

Vetenskapliga metoder inom arbetsmiljö och hälsa 7,5 hp

En god kemisk arbetsmiljö - riskbedömning och utveckling 4,0 hp

Design av ergonomiska arbetsplatser 2,5 hp

Förändringsledarskap i arbetsmiljöutveckling 3,0 hp

Design av ergonomiska produkter 2,5 hp

Ultraljud 7,5 hp

Internets domännamnsystem 7,5 hp

Material i ett cirkulärt samhälle - kompositer och biopolymerer 1 hp

CK102V Material i ett cirkulärt samhälle - projekt inom kompositer och biopolymerer 2 hp

Massaprocesser 4 hp

Biokatalys för yrkesverksamma 4 hp

Genommedicin 3 hp

Mammaliecellodling bioprocessteknik för bioläkemedelproduktion

Programmering i Python 7,5 hp