Till innehåll på sidan

Institutionerna Kemi och Teoretisk kemi och biologi slås samman

Superdator och en man med glasögon.
Publicerad 2022-06-22

Två institutioner på CBH-skolan blir en när institutionen Teoretisk kemi och biologi (TCB) omvandlas till en avdelning under institutionen Kemi den 1 juli 2022. Förhoppningen är att sammanslagningen leder till goda synergieffekter som kommer att påverka både forskning och utbildning positivt.

– Vi hoppas få en närmare koppling mellan teoretisk och experimentell forskningsverksamhet. Att skapa en närhet för TCB till kemi-civilingenjörsprogrammet för att TCB ska kunna bidra direkt i undervisning, synas bland programmets studenter samt påverka utvecklingen av programmet, säger Patrick Norman, prefekt på TCB, och fortsätter:

– TCB är till storleken för litet för att vara en egen institution.

Patrik Norman och Istvan Furo, prefekt på kemiinstitutionen, ställer sig båda positiva till förändringen och de har även varit med och gjort en riskanalys inför sammanslagningen.

I KTH:s forskningsutvärdering (RAE) 2021 framgick bland annat rekommendationer till Teoretisk kemi och biologi att stärka samarbeten inom KTH för att bibehålla sin höga nivå på forskningen samt öka sitt deltagande i utbildning på grundnivå. Institutionerna Kemi samt Teoretisk kemi och biologi arbetar inom snarlika ämnesområden men med olika infallsvinklar, där Kemiinstitutionen arbetar experimentellt och Teoretisk kemi och biologi utifrån simuleringsperspektiv. Utifrån denna rekommendation togs beslutet att slå ihop institutionerna.

Patrick Norman tror att den nya organisationen kommer att innebära mer sammanhållen seminarieverksamhet, en sammanhållen möteskultur i allmänhet och fler sociala möten.

Kommer någon personal att byta lokaler?

– Nej, inte omedelbart men förhoppningsvis i en framtid när plats kan beredas i K-byggnaden.

Text: Jon Lindhe