Till innehåll på sidan

”Jätteviktigt att alla känner sig inkluderade på arbetsplatsen”

Publicerad 2021-05-20

Under tre kurstillfällen i mars och april har CBH-skolans verksamhetsstöd utbildat sig i normer och värderingar. Satsningen är en del av skolans arbete för jämställdhet, mångfald och likabehandling, JML.

– Det är jätteviktigt att alla känner sig välkomna och inkluderade på arbetsplatsen så att jag hoppas att det här ska leda till en bättre arbetsmiljö och att vi i förlängningen också gör ett bättre jobb, säger Marie Larsson, administrativ chef för CBH-skolan.

Initiativet kommer från skolans JML-grupp som leds av skolchef Mikael Lindström, tillika JML-ansvarig på CBH. Gruppen vill öka medvetenheten och kunskapen om värderingar och normer i organisationen. Därför har samtliga medarbetare i verksamhetsstödet under våren erbjudits en utbildning från företaget Jämställt. Som en del i samma satsning pågår just nu också en utbildning i inkluderande ledarskap för samtliga skolans chefer.

– Vi har ju gjort undersökningar på diskriminering och trakasserier och det är tack och lov inte så många ärenden, men det handlar om att få syn på saker tidigare. Ibland har man hört att stämningen i fikarum inte har varit så som man önskar att den ska vara. Det var bra att utbildningen tog upp alla diskrimineringsgrunder eftersom det är lätt att bara tänka på förhållandet mellan män och kvinnor. Här kom alla delar av JML-området in, säger Marie Larsson.

Positivt gensvar

Enligt Marie Larsson har gensvaret från medarbetarna varit positivt och uppslutningen god. Mellan 60 och 70 personer deltog i de tre modulerna, som genom teori, exempel och övningar behandlade normer, normkritik och ett inkluderande bemötande, kön, genus och jämställdhet, härskartekniker, kränkningar, trakasserier och minoritetsstress.

– Det var till och med så att folk skrev i chatten under utbildningen att de tyckte den var bra. Så det var ju ett jätteengagemang. Många blev positivt överraskade tror jag. De kanske hade tvekat över om de skulle gå den eller inte men sedan hörde de av sig och sa att den var jättebra!

Ögonöppnare

Marie Larsson tror att det är bra att försöka hitta sätt att våga benämna och lyfta frågor som det kan vara svårt att prata om och att kursen kan fungera som en ögonöppnare.

– Jag tror inte att någon tänker att man ska gå till jobbet och inte vara inkluderande, jag tror man har det här beteendet omedvetet och så tänker man inte på det. Det borde vara självklart men är det inte och då måste man prata om det tillsammans för att få till en förändring, säger hon.

Utbildningen av verksamhetsstödet kommer att utvärderas och under sommaren kommer även företaget Jämställt att följa upp hur det har gått. Tanken är sedan att hitta verktyg för att jobba vidare med frågorna.

– Den största vinsten var nästan att vi tillsammans i verksamhetsstödet fick gå den här kursen, över gränserna och sitta i lite nya konstellationer och jobba tillsammans. Det tycker jag faktiskt nästan var det allra bästa, säger Marie Larsson.

Text: Sabina Fabrizi