Till innehåll på sidan

Kandidater till CBH:s fakultetsnämnd vidare till intervju och öppen utfrågning

Ökat kollegialt inflytande

Olika CBH-byggnader.
Foto: KTH
Publicerad 2023-11-06

Valet till CBH-skolans fakultetsnämnd går vidare. Valberedningen kommer att presentera sitt förslag den 16 november och det blir en öppen utfrågning av kandidaterna den 28 november.

På CBH-skolan nominerades 26 valbara kandidater som lärarrepresentanter till fakultetsnämnden. Valberedningen har bett alla kandidater att lämna in en beskrivning av sig själva, sin motivation, och sin lämplighet för fakultetsnämnden. Ett urval av kandidaterna har nu bjudits in till en intervju med valberedningen.

Den 16 november kommer valberedningen att föreslå sex lärarrepresentanter för val till fakultetsnämnden, men alla nominerade kandidater kommer att vara med på valsedeln, om de så önskar.

För att göra ett urval av alla ypperliga kandidater har valberedningen tagit hänsyn till den blivande fakultetsnämnden som en helhet, eftersom ledamöterna bör ha kompletterande expertis och erfarenhet. Kandidater som tas vidare ska spegla den mångfald som finns hos de anställda på CBH-skolan med avseende på verksamhetsområde, yrkesbakgrund och kön. Andra viktiga kriterier är gott anseende inom fakulteten, goda kunskaper om KTH och CBH-skolan samt intresse för högskolans utveckling.

Se riktlinjer för valet: Övergripande styrning|KTH

Tidplan valet till fakultetsnämnden

10 oktober: Nomineringsperioden till CBH:s fakultetsnämnd avslutas. Valberedning börjar se över och diskutera nominerade kandidater

28 oktober–16 november: Valberedningen bjuder in ett urval av kandidaterna till intervjuer.

13 november–20 november: Alla nominerade uppmanas att skicka in text om sig själva på 1000 tecken (svenska och engelska) samt en porträttbild (minst 200 pixlar bredd) för uppladdning.

16 november: Valberedning publicerar rekommendation på sex lärarrepresentanter, samt förlag till vice ordförande med motivering.

27 november och 28 november: Offentliga utfrågningar med nominerade kandidater. Här får kandidaterna presentera sig och ta emot frågor i en paneldiskussion. En lista på kandidaterna och schema publiceras snart.

04–10 december: Valperiod. Observera att alla nominerade kandidater finns med på röstlängden. Valberedningens rekommendationer och motiveringar lyfts fram.

CBH-skolans fakultetsnämnd

Fakultetsnämnder etableras från och med den 1 januari 2024 och ska vara kollegiala beredande och beslutande organ som i huvudsak fattar beslut som följer av 2 kap. 6 § högskolelagen. Fakultetsnämnderna och Fakultetsrådet kommer tillsammans att utgöra en kollegial struktur för beredning och beslut rörande KTH:s utveckling inom utbildning, forskning och samverkan.