Till innehåll på sidan

Karin Odelius – ny professor i polymerteknologi

Leende kvinna utomhus.
Professor Karin Odelius. Foto: Jon Lindhe, KTH
Publicerad 2022-08-23

Den 1 juli 2022 befordrades Karin Odelius till professor i Fiber- och polymerteknologi - biobaserade funktionella material.

– Det är superkul och jättespännande. Det är ju någonting jag har jobbat mot länge, så det är otroligt roligt att ha nått det målet, säger Karin Odelius.

Karin Odelius är KTH:are sedan grundutbildningstiden. Förutom att leda en forskargrupp om tre personer, är hon även programansvarig för masterprogrammet Makromolekylära material, samt vice grundutbildningsansvarig.

 – Den forskning vi bedriver handlar om att designa och skapa funktionella och hållbara material för att hitta lösningar på utmaningar kopplade till materialfrågor.

Plast har ju otroligt många fantastiska egenskaper som bidrar till en hållbar utveckling, men det finns också utmaningar kring att vi skapar mycket skräp, att råvaran är fossil och hur vi tillverkar plasten. Min tanke är att vi varken kan eller bör ersätta plaster men vi måste hitta mer hållbara lösningar.

Vad gör man då?

Vi tittar på nya materiallösningar där vi siktar på att göra rätt från början. Frågor vi ställer oss är till exempel vilken råvaran ska vara och hur vi gör mesta möjliga av den på ett hållbara sätt. Vi vill säkerställa att vi uppnår de materialegenskaperna vi söker, och när vi använt materialet ska det vara designat för återvinning.

Vad består plasten av?
Byggstenar från förnybara råvaror. Det är ett jätteviktigt steg för att göra hållbara material. Men min syn är att det inte räcker, vi måste också hantera tillverkningen och återvinning hållbart, helt enkelt att titta på hela livscykeln av material.

På viket stadium befinner sig forskningen, har något lanserats kommersiellt?

Nej. Vi siktar mot specifika egenskaper, material och produkter men det är främst grundforskning som vi bedriver.

Hur kommer det sig att du blev intresserad av det här?

Det kanske låter naivt, men jag vill bidra till att världen går åt rätt håll, göra den bättre. Och det driver mig. Det här är viktigt redan nu, men det kommer att bli ännu viktigare.

Vilket är nästa steg när det gäller er forskning?

Jag ser jättemycket fram emot att jobba med de projekt jag är involverad i, men även delta i nya projekt. Jag tycker det är superkul att undervisa och delta i utbildningen och dess styrning och även att samverka med omgivningen, att bidra till en förståelse kring materialgruppen som sådan. Jag tror det bidrar till att hitta hållbara lösningar.

Text: Sabina Fabrizi