KTH-studenter bekantade sig med CBH:s masterprogram

Ann Häger Nerdell och Mats Nilsson svarar på frågor om masterprogrammet i Medicinsk teknik.
Publicerad 2019-11-06

Vilket av alla KTH:s masterprogram ska man välja som student? På Mastermässan fick våra studenter möjlighet att träffa CBH:s många olika program.

Masterprogram från hela KTH deltog på mässan, bland annat CBH:s Teknik, arbete och hälsa uppe i högerkanten.

Den 4 november arrangerades återigen Mastermässan i Undervisningshuset. Evenemanget är ett tillfälle för alla intresserade att få bekanta sig med KTH:s masterprogram. Främst riktar sig mässan till civilingenjörsstudenter som ska välja en masterinriktning efter årskurs 3.

Från CBH-skolan deltog åtta av nio masterprogram. Varje program hade ett bord där programansvariga och utbildningskansliet gjorde ett bra jobb med att svara på frågor om allt från programmens innehåll, hållbarhetsmål och karriärmöjligheter efter examen. Programansvariga höll dessutom i seminarier för de besökare som var extra nyfikna av respektive program.

Jonas Willén, programansvarig för Idrottsteknologi, förklarar innehållet i CBH:s färskaste masterprogram.

Mässan var schemalagd för civilingenjörsstudenterna, och strömmen av besökare var högre än de senaste åren. Inte minst märktes det på entréplan där kemi- och bioutbildningarna hade en bra placering. En annan utbildning som hade mycket aktivitet vid sitt bord var CBH:s färskaste masterprogram – Idrottsteknologi.

Programmet tog emot sina första studenter i augusti och är ett samarbete mellan KTH och Gymnastik- och idrottshögskolan (GiH). Idrottsteknologis studenter får lära sig att förstå och utveckla ny teknik som kan användas inom såväl mätning av idrottsprestationer som inom hälsa och sjukvård. Detta är en ny möjlig inriktning för skolans studenter i Medicinsk teknik. Troligen har både Idrottsteknologi och övriga deltagande program fångat fler studenters uppmärksamhet inför nästa års antagning.

Innehållsansvarig:Sabina Fabrizi
Tillhör: CBH
Senast ändrad: 2019-11-06