Till innehåll på sidan

Lång leveranstid på bärbara datorer och skärmar

Publicerad 2021-06-03

Just nu kan det ta lång tid att få en ny dator, skärm eller annan IT-produkt på grund av den materialbrist som råder internationellt. Nedan finns information och rekommendationer från KTH E-handel och IT-avdelningen avseende IT-produktsbehov under 2021-2022.

Den senaste tiden har vi fått återkommande indikationer från tillverkarna av IT-produkter (via leverantörerna) om stora leveransproblemen som beror på materialbrist, vilket berör hela världen. Prognosen är att detta kommer fortsätta under resterande del av 2021 och troligen även under delar av 2022.

Den stora backlogen som redan finns och byggs på hos tillverkarna indikerar i vissa fall på att lagda ordrar preliminärt har leveransdatum i november/december. Till det kan även nämnas att de datorer som finns i lager hos distributörer (färdigbyggda allmänna, ej förändringsbara) försvinner lika snabbt som de kommer in, så lagerstatusen som syns i e-handelssystemet är dessvärre inte tillförlitligt. Störst problem finns inom segmentet bärbart och skärmar.

Vi uppmanar er att redan nu se över ert behov för minst 6-9 månader, en del skolor har anskaffat ett litet lager på skolan vilket gör att man blir mindre sårbar. Se över om inte era redan befintliga datorer kan återanvändas tills marknaden hinner ifatt. Inom IT-avdelningen har vi köpt in ett antal datorer som kan användas som lånedatorer, men då dessa är relativt få ska de enbart tas i anspråk vid nödfall (trasig eller stulen dator).

IT-avdelningen ser kontinuerligt över möjligheten att komplettera produktfloran för certifierade modeller som uppfyller grundläggande krav för en stabil och säker datormiljö.

Kontakta er institutions kontaktperson på CBH-skolans IT-enhet  för att få hjälp.