Till innehåll på sidan

Mikael om arbetsplatsförlagd verksamhet på CBH

Publicerad 2020-06-18

Skolchef Mikael Lindström skriver om CBH-skolans implementering av rektors beslut om arbetsplatsförlagd verksamhet till hösten.

Kära kollegor,

Många av oss funderar på hur hösten 2020 kommer se ut när det gäller arbetsplatsförlagd verksamhet på KTH. Mot bakgrund av regeringens meddelande om att universitet och högskolor kan återgå till undervisning på campus har rektor beslutat om anpassning av arbetsplatsförlagd verksamhet vid KTH höstterminen 2020.

Länk till Rektors beslut V-2020-0450 (pdf 200 kB)

Beslutet gäller som längst t o m den 15 januari 2021. Ändringar kan dock komma att göras till följd av regeringens och andra myndigheters besked och rekommendationer.

CBH-skolans ledning har tagit fram en implementering av rektors beslut för höstterminen 2020.

Huvudsyftet är att förhindra smittspridningen i samhället och att skapa en trygg arbetsmiljö. En noggrann planering av verksamheten krävs av ansvariga chefer så att fysisk närkontakt och trängsel undviks. För att säkerställa social distansering är en begränsning av närvaron vid arbetsplatsen nödvändig. Vår bedömning är att en stor del av CBH-skolans personal kan, på ett effektivt sätt, fortsätta att arbeta på distans. Dessutom är vår bedömning att digitala möten har fungerat bra och är ett effektivt sätt att begränsa fysisk närvaro.

Följande förtydligande gäller för arbetsmiljön vid CBH-skolan hösttermin 2020:

  • All personal som kan jobba hemifrån bör i huvudsak fortsätta att arbeta på distans. Fysisk närvaro på KTH ska förankras med närmsta chef. Målsättning är att alla som är beroende av fysisk närvaro på KTH för sin verksamhet, skall kunna arbeta på plats under trygga former. Skolchefen uppdrar åt prefekterna och administrativa chefen att göra nödvändiga riskbedömningar avseende arbetsmiljön för att bedöma vilka medarbetare som skall arbeta på plats.
  • Möten och seminarier bör tills vidare hållas digitalt om inte mötets karaktär eller andra regler kräver fysisk närvaro (t.ex. campusförlagd undervisning). Mindre möten (t.ex forskargrupper eller handledningsgrupper) kan om nödvändigt genomföras fysiskt, förutsatt att kraven på social distansering kan uppfyllas. 
  • Skolchefen uppdrar åt administrativa chefen att samordna anpassning av skolans lokaler i syfte att underlätta säkerhetsavstånd och minska smittspridning.

Ovanstående har diskuterats och tagits fram i samråd med CBH-ledningsgrupp (17/6).

För undervisning, se rektors beslut V-2020-0410  om förutsättningar för HT20 samt .

Jag vill tacka alla för allt arbetet ni alla gjort för att se att CBH-skolan fortsätter fungera i vår kärnverksamhet, utbildning och forskning. Det finns fortfarande många frågor och vi på CBH arbetar i olika grupper, tillsammans med GVS, för att försöka reda ut dessa innan semesterledigheten.

Jag hoppas nu att alla får en fin och vilsam midsommarhelg så att vi tar oss fram till en välförtjänt semester.

Micke

Innehållsansvarig:Jon Lindhe
Tillhör: CBH
Senast ändrad: 2020-06-18