Mikael om CBH:s krisarbete

Publicerad 2020-03-26

Skolchef Mikael Lindström informerar CBH-skolans krisberedning och om hur arbetet med RAE 2020 fortskrider.

Kära medarbetare!

Vi befinner oss i en situation med COVID-19 som ingen av oss tidigare varit i och som ni redan har märkt krävs det att vi alla hjälps åt. Som alltid när vi ställs inför okända situationer finns det en oro och därför försöker vi att så fort som möjligt informera. Därför kommer nu bl a CBH-nytt varje vecka. Vi vet inte i dagsläget hur länge effekterna av pandemin kommer att pågå men vi kommer att behöva vara uthålliga och det är därför avgörande att vi alla arbetar tillsammans, försöker hitta alternativa lösningar och vidtar de försiktighetsåtgärder som situationen kräver.

Mikael Lindström. Foto: Jann Lipka

På KTH träffas krisledningsgruppen varje dag och en utökad krisledningsgrupp (Samordningsgruppen), där även skolchefer ingår, träffas minst en gång i veckan för att gemensamt diskutera hur vi hanterar uppkomna situationer. På CBH-skolan har vi valt att inte aktivera vår lokala krisgrupp då detta är en kris som påverkar KTH och hela världen. Vi upprätthåller istället verksamheten genom våra ordinarie funktioner och ser till att det finns ersättare vid sjukdom. Eftersom händelseutvecklingen fortsatt är mycket snabb är det viktigt att du håller dig uppdaterad genom KTH:s intranät. Det kan ske dagliga uppdateringar så det är viktigt att följa länken som nu också är uppdelad på information till studenter och information till anställda:

intra.kth.se/campus/sakerhet/kris/corona

Ni vet alla att vi har egeninitierade processer på KTH som vi har möjlighet att påverka när de inträffar. Rektors bedömning är att när det gäller RAE 2020 så skjuter vi på de internationella experternas platsbesök till vecka 34, 2021 istället. Vi kommer dock att fortsätta arbeta med materialet. När det gäller kvalitetsdialogerna som är underlag till vår verksamhetsplan kommer dessa att genomföras digitalt istället.

Vi har också genomfört val till skolkollegiet på institutionsnivå och resultatet presenteras i CBH-nytt. Stort grattis till er som har blivit valda och jag ser mycket fram emot ert arbete att på KTH få till en större kollegial förankring.

Till sist vill jag tacka alla för fantastiska insatser när det gäller att ha ställt om till både digital undervisning och digitalt arbetssätt.

Mikael

PS. Läs gärna om CBH:s forskares bidrag till arbetet med att utveckla en storskalig metod som snabbt ger svar på om en person har haft covid-19 och därmed är immun mot sjukdomen: KTH utvecklar testmetod för covid-19

Innehållsansvarig:Sabina Fabrizi
Tillhör: CBH
Senast ändrad: 2020-03-26