Till innehåll på sidan

Mikael om chefsutbildning i inkluderande ledarskap

Publicerad 2021-04-29

Skolchef Mikael Lindström skriver om CBH-skolans pågående satsning på en chefsutbildning i inkluderande ledarskap.

Nu är vi äntligen igång med CBH:s chefsutbildning i inkluderande ledarskap tillsammans med företaget Näringslivets Ledarskapsakademi. Utbildningen är uppdelade i tre delar som ges under tre heldagar i april, maj och juni. Vi skapar en gemensam kunskapsplattform med definitioner och begrepp såsom jämställdhet, jämlikhet, mångfald, intersektionalitet, jämställdhetsintegrering och genus. Fokus är på chefens roll, ansvar och chefen som kulturbärare. Om vi jämför med idrottens värld finns det ingen idrottare som bara spelar match eller tävlar, utan träning är en stor del av utvecklingen. På samma sätt ser jag på ledarskapet – det är skarpt läge varje dag. Den här kursen ger möjlighet till reflektion och träning.

Glädjande nog är det över 70 chefer på CBH-skolan som deltar i kursen och diskussionerna och delningen av erfarenheter har varit mycket givande så här långt. Det handlar mycket om att vi alla som arbetar här på skolan gemensamt skapar CBH och ett nytt ord har skapats – gemenskapande.

Jag tror att det här blir viktigt vid återgången efter pandemin, då vi efter att ha haft ett digitalt arbetssätt under mer än ett år behöver fylla på vår kultur. Vi kommer under våren att genomföra ett antal workshops med chefer och medarbetare om hur vi ser på distansarbete även efter pandemin. Det är viktigt att vi tar med oss vad som faktiskt har fungerat bättre digitalt och vad som har varit utmaningen med distans och behöver förstärkas med fysisk närvaro.

Mikael