Mikael om Coronaviruset och CBH:s bokslut

Publicerad 2020-02-11

Skolchef Mikael Lindström informerar om CBH:s senaste rekommendationer angående Coronaviruset, skolans bokslut för 2019 som nyligen blev klart och valet till CBH:s Skolkollegium.

Mikael Lindström. Foto: Jann Lipka

Ni är säkert informerade om att situationen med ett nytt coronavirus med ursprung i provinsen Hubei i centrala Kina, som ännu inte är under tillfredsställande kontroll. Erfarenheten i Kina visar att tidiga åtgärder som förhindrar spridningen av viruset är viktiga. I dagsläget finns ingen KTH-övergripande rekommendation i samband med Coronavirusets spridning. På CBH-skolan har vi gett rekommendationen att närmaste chef tar kontakt med medarbetare som har varit i Kina och försäkrar sig om hälsoläget. Det finns möjlighet för arbetstagare att arbeta hemma under 14 dagar efter ankomst från Kina och detta sker i dialog med närmaste chef.

Två av våra institutioner har valt att informera alla kollegor som återvänder från Kina om obligatorisk hemkarantän under 14 dagar. Vad gäller resor till Kina avråder UD från icke-nödvändiga resor till Hubeiprovinsen i Kina och informationen uppdateras löpande. CBH-skolan ger rekommendationen att skjuta på planerade resor till Kina.

Ytterligare information här

I dagarna blev bokslutet för CBH-skolan klart och det ekonomiska utfallet för 2019 blev -11,3 Mkr. Intäkterna hamnade på 1 060,5 Mkr och kostnader på 1 071,8 Mkr. De totala intäkterna är 3,4 % högre och kostnaderna 4,5 % högre än den inlagda budgeten för 2019. Det är framförallt höga lokalkostnader i Flemingsberg som ger de ökade kostnaderna. Vi för nu en dialog med GVS/MBA om att hyran i Flemingsberg bör ingå i KTHs InternPris-modell. Det är inte rimligt att kunna säga upp lokaler som inte nyttjas och samtidigt vara med och betala tomma lokaler på Valhallavägen. När det gäller hyran för undervisningslokaler betalas de i Flemingsberg alla dagar på året medan man på KTH Valhallavägen betalar endast för den tiden man bokar för undervisningen.

Till sist vill jag bara påminna om valet till CBH:s Skolkollegium den 12 mars 2020. Inför valet ska varje kollega få en förfrågan om han eller hon är villig att kandidera till kollegiet och detta sker under februari. Jag hoppas att många vill engagera sig då detta forum kommer att bli viktigt för det akademiska samtalet vid KTH.

Mikael