Till innehåll på sidan

Mikael om de kommande personalmötena

Publicerad 2021-04-08

Skolchef Mikael Lindström skriver om scenarioplanering för återgång höstterminen 2021 och de kommande personalmötena på CBH-skolan.

Den 31 mars hade samordningsgruppen möte. Gruppen består av: Rektor, prorektor, universitetsdirektör, dekanus, vicerektor för utbildning, skolchefer och berörda avdelningschefer på GVS; företrädesvis personalchef, avdelningschef för utbildningsstöd, kommunikationschef samt ledningskommunikatör, kommunikations-strateg/kriskommunikation och studeranderepresentanter från THS.

Vi gick igenom ett underlag med scenarioplanering för återgång höstterminen 2021. Scenarioanalysen är ett försök att strukturera förutsättningarna för utbildningen på KTH och skapa en långsiktighet och transparens, trots att situationen kräver snabba förändringar med kortare framförhållning. Rektors huvudinriktning är återgång till ordinarie schemaläggning av campusförlagd undervisning och det är grunden för analysen.

Snart kommer vi att genomföra våra personalmöten på SciLifeLab Solna, Flemingsberg, AlbaNova och Valhallavägen via Zoom. Inbjudan kommer till respektive campus men det finns möjlighet att delta i det mötet som passar dig bäst.

Vi kommer att gå igenom senaste nytt från CBH:s verksamhet och ta upp arbetet med KTH:s gemensamma översyn av det gemensamma verksamhetsstödet. Det övergripande syftet med att utveckla verksamhetsstödet vid KTH som helhet är att säkerställa ett enhetligt och effektivt stöd, som med hög kvalitet och stor följsamhet balanserar stödet till lärare och forskare med de krav som följer av KTH:s roll som högskolemyndighet.

Mikael