Till innehåll på sidan

Mikael om den externa utredningen

Publicerad 2022-05-19

Skolchef Mikael Lindström skriver om universitetsstyrelsens beslut att tillsätta en extern utredning och CBH:s strategidag.

Det har framkommit intern kritik mot processen kring en kallelseprofessur vid KTH som skedde i mars i år. Flera skrivelser om ärendet har ställts till universitetsstyrelsen, inklusive en begäran om yttrande från UKÄ. Universitetsstyrelsens ordförande kallade därför samman universitetsstyrelsen till ett extra sammanträde den 16 maj.

Universitetsstyrelsen beslöt på sammanträdet att tillsätta en extern utredare av beredningen av kallelseärendet som ska avrapportera sitt uppdrag på nästa ordinarie styrelsesammanträde den 17 juni. Denna utredning ska även tjäna som grund till styrelsens yttrande till UKÄ.

Läs mer: Styrelsen tillsätter utredning|KTH

Onsdagen den 18 maj genomförde CBH:s ledning en strategidag med fokus på både RAE 2021 och en strategisk fördjupning kring vetenskapliga publiceringar. Skolans RAE-resultat visar bland annat på vår forsknings höga grad av samhällsrelevans och genomslag samt möjlighet att bidra till en hållbar samhällsutveckling. Diskussionerna under dagen kommer att mynna ut i en handlingsplan för CBH-skolan som kommer att presenteras för rektor den 30 september. Innan dess så hinner vi förankra arbetet på institutionerna och slutföra det under vår årliga strategidag i augusti.

Mikael