Till innehåll på sidan

Mikael om extern forskningsfinansiering

Publicerad 2021-06-10

Skolchef Mikael Lindström skriver om CBH-skolans aktiva arbete med extern forskningsfinansiering, det kommande skolkollegiet och utbildning i inkluderande ledarskap.

CBH-skolan fortsätter att vara mycket aktiv och framgångsrik i arbetet med att attrahera externa forskningsanslag. Den senaste veckan har det på CBH-skolan trillat in ett stort antal beviljande forskningsprojekt inom till exempel Vinnovas utlysning resurssmarta processer. Även våra yngre medarbetare har varit framgångsrika och i Vetenskapsrådets Internationell postdoksansökan fick glädjande nog två av Kemiinstitutionens doktorander/medarbetare Yuye Zhou, Tillämpad fysikalisk kemi, och Lizhou Fan, Organisk kemi, bidraget. Totalt delades det ut 14 sådana bidrag inom naturvetenskap och teknikområdet i hela Sverige. KTH fick tre bidrag totalt. Stort grattis!

Vid KTH:s Strategiska råd, som möttes under veckan, diskuterade vi med dekanus vad vi på KTH menar med akademiskt medborgarskap och det kommer även vara temat för skolkollegiet den 16 juni klockan 14-16 via zoom. Varmt välkomna att ge er syn på "akademiskt medborgarskap” eller lära er mer om ämnet!

På temat inkluderande ledarskap och värdegrund genomför alla CBH:s chefer en tre dagars utbildning under VT 2021 som leds av Näringslivets Ledarskapsakademi och vi har kommit fram till dag tre. I upplägget ingår också två ”workshops” på den egna avdelningen. Delta gärna i dessa när ni får inbjudan från närmaste chef. Ledarutveckling behöver genomföras nära organisationen för att komma denna till nytta.

Mikael