Till innehåll på sidan

Mikael om förlängd ändring av rekommendationer

Publicerad 2020-11-19

Skolchef Mikael Lindström informerar om förlängda ändringar av rekommendationer för anställda.

Med anledning av Folkhälsomyndighetens skärpta allmänna råd för Stockholmsregionen den 30 oktober har vissa temporära förändringar av KTH:s rekommendationer införts. Dessa förlängs nu att gälla till och med 31 december 2020.

För personalen: Grundprincipen att arbeta två dagar på arbetsplatsen pausas temporärt under denna tid. Medarbetare ska samråda med närmaste chef om hur arbetet ska bedrivas. När det gäller fysiska möten gäller att de ska bedömas från situation till situation i samråd med närmaste chef.

I linje med övrig anpassning för att minska smittspridningen kan lärare bedriva undervisningen digitalt i högre grad under resten av höstterminen om de så finner lämpligt. De praktiska momenten som till exempel laborationer ska fortsatt göras på campus. Beslut om hur KTH:s campusbaserade undervisning med inslag av nätbaserad utbildning ska anpassas och bedrivas under vårterminen kommer under kommande vecka med intentionen att skapa en långsiktigt hållbar undervisningssituation nästa termin.

För studenter: De som inte har schemalagd undervisning på campus eller laborationer uppmanas att sitta hemma och plugga i stället och därmed undvika att åka in till campus.

KTH:s lokaler är öppna men kan komma att begränsas i fråga om öppettider och tillgänglighet. Läs mer här vad som gäller för biblioteket  och KTH Entré . KTH:s verksamhet omfattas inte av regeringens senaste förslag till förordning om max åtta personer för allmänna sammankomster.

Mikael