Till innehåll på sidan

Mikael om framtidens digitaliseringsarbete

Publicerad 2020-09-10

CBH:s skolchef Mikael Lindström informerar om vad som diskuterades på KTH:s strategiska råds konferens.

Under förra veckan hade KTH:s strategiska råd ett internat och i workshopformat diskuterades ”KTH för en digital värld – verksamhetens digitalisering”. Hur ser utbildningen ut vid KTH om tio år? Vilket scenario kan vi förutse och arbeta mot för att ta till vara digitaliseringens möjligheter? (utveckla nya arbetssätt, campus, lokaler och verksamhetsstöd, attrahera olika målgrupper av studenter, lärare och forskare).

Några saker som togs upp är att det kommer bli än viktigare med en god campusmiljö och bra infrastrukturer, för att möta den globala konkurrensen när det gäller utbildningar som kan tas på distans. Studenterna själva poängterar vikten av att kunna ha fysiska möten om man behöver. Behovet av flexibla boenden för studenter som läser på distans och måste komma till campus ibland kommer att öka. Vi kommer också att behöva utveckla det pedagogiska i det digitala med så kallade ”flipped classroom”, där studenterna i större utsträckning förväntas ha tagit del av innehållet innan lektionen, som i sin tur blir mer av en diskussion.

Vi fick under våren ställa om till distansutbildning och alla har gjort ett fantastiskt arbete med att få detta att fungera även när det gäller våra labbar. Nu under hösten har vi inlett med en blandad variant baserad på Folkhälsomyndighetens rekommendationer, där kravet på social distansering förändrar salsundervisning för stora studentgrupper. Vi kommer alla få vara beredda på att gå över till distansundervisning under hösten i olika moment.

Vi har nu haft det första konstaterade covid-19-fallet hos en CBH-student och vi på skolan har genomfört följande åtgärder:

  • Informerat studentgruppen den smittade studenten tillhör, för att undvika att de exempelvis besöker äldre släktingar, och då hänvisat till KTH:s hemsida för mer information (där det finns länk till studenthälsan mm).
  • De i personalen som undervisat aktuell studentgrupp har informerats.
  • Undervisningen för berörd studentgruppen har lagt över helt på distans under 1-2 veckor.
  • Om inga fler fall konstateras i gruppen återgår undervisningen till det normala efter denna period.  

Det kommer att komma mer centrala riktlinjer inom kort. Jag är medveten om hur situationen upplevs och vi får alla fortsätta och hjälpas åt under hösten.

Mikael