Till innehåll på sidan

Mikael om fysisk närvaro på CBH-skolan

Publicerad 2020-11-04

Skolchef Mikael Lindström om tillfälligt förändrade rekommendationer för arbete på campus till följd av covid-19.

Vi hade hoppats på att pandemisituationen hade sett annorlunda ut i dag men antalet personer som diagnosticerats med covid-19 i Stockholms län har ökat kraftigt de senaste veckorna. Därför har Folkhälsomyndigheten, i samråd med bland annat smittskyddsläkarna i Stockholm, fattat beslut om skärpta allmänna råd. Dessa lokala allmänna råd gäller från den 29 oktober och under en begränsad tid för att ytterligare bromsa de lokala utbrotten.

För CBH-skolan gäller följande:

  • All personal som kan jobba hemifrån bör fortsätta att arbeta på distans. Fysisk närvaro på KTH ska förankras med närmsta chef. Målsättning är att alla som är beroende av fysisk närvaro på KTH för sin verksamhet, skall kunna arbeta på plats under trygga former. 
  • Möten och seminarier bör hållas digitalt om inte mötets karaktär eller andra regler kräver fysisk närvaro (t.ex. campusförlagd undervisning). Mindre möten (till exempel forskargrupper eller handledningsgrupper) kan om nödvändigt genomföras fysiskt förutsatt att kraven på social distansering kan uppfyllas. Disputationer under HT-20 och första kvartalet 2021 bör, där så är möjligt, hållas digitalt. Vi bör avstå från att arrangera julbord och julluncher.

Ovanstående har diskuterats och tagits fram i samråd med CBH-skolans ledningsgrupp (2/11-20).

Och det här gäller nu för studenter:

  • De som inte har schemalagd undervisning på campus eller laborationer uppmanas att sitta hemma och plugga i stället och därmed undvika att åka in till campus. I övrigt gäller myndigheternas rekommendationer.
  • Tillgång till KTH:s lokaler kan komma att begränsas i fråga om öppettider och tillgänglighet. Läs mer här vad som gäller för biblioteket  och KTH Entré .

Jag vet att ni alla gör ett fantastiskt arbete med att göra det bästa möjliga i en svår situation. Stort och varmt tack för det!

Mikael