Till innehåll på sidan

Mikael om höstens undervisning

Publicerad 2020-08-27

Skolchef Mikael Lindström om höstens undervisning och KHT:s rekommendationer för arbete på campus och distans.

Då är undervisningen igång för höstterminen 2020 och som ni vet blir det en blandning av distans- och campusförlagd undervisning. Där vi prioriterar mer fysik närvaro för våra nybörjarstudenter. Själv har jag två kurser som sker med distansundervisning och jag måste säga att jag saknar studentkontakten som inte riktigt vill infinna sig på zoom. Det nya distans-basåret mot högskoleingenjör attraherade fyra nya klasser med studenter, vilket är lite mindre än planeringstalet men fortfarande ett bra resultat med hänsyn till att det är ett helt nytt program och att vi bara annonserade programmet över sommaren. Just nu pågår detaljplaneringen för att se till att vi kan erbjuda ett bra program med tillräckligt lärarstöd och studentkontakt, så att det blir effektivt. Stort tack till alla som bidrar i processen och i allt annat arbete som denna mix av undervisningsformer kräver under hösten.

Då vi nu på KTH har öppnat för undervisning på campus kommer det att finnas ett direkt behov för fler anställda att vara på plats. Det kommer även fortsatt att förekomma arbete på distans. Vad gäller distansarbete så finns det risker och gränsen mellan jobb och privatliv lätt suddas ut. Den som arbetar på distans missar också de sociala relationer som finns på arbetsplatsen. Det sociala utbytet spelar en viktig roll, inte bara för individen utan också för yrkesrollen Många kloka idéer kläcks till exempel på fikarasterna.

För att motverka problem som kan uppstå vid långvarigt distansarbete bedömer KTH:s ledning att minst två dagars närvaro i veckan på arbetsplatsen är en lämplig grundprincip och kan genomföras utan att riskera trängsel på arbetet eller i kollektivtrafiken. Planering av detta görs av närmaste chef i samråd med medarbetaren med utgångspunkt i den aktuella verksamhetens behov och förutsättningar.

Mikael