Till innehåll på sidan

Mikael om livslångt lärande på CBH

Publicerad 2022-11-10

Skolchef Mikael Lindström skriver om livslångt lärande där CBH-skolan har ambitiösa tillväxtmål de kommande åren.

Vid vårt senaste ledningsgruppsmöte bjöd vi in vår livslångtlärandeansvarig, Per Berglund, då KTH har ett ambitiöst mål att växa inom anslagsfinansierad vidareutbildning. För CBH-skolan innebär det ett uppdrag för 2023 på 125 HST, preliminärt 175 HST för 2024 och 225 HST för 2025. HST betyder helårsstudent och är lika med (=) kurstillfällets poäng * (antal registrerade studenter/60hp). Vi kommer troligen för 2022 att nå cirka 40 HST, så vi har en bit kvar. 

Vi diskuterade hur våra institutioner kan bidra och vilka kurser CBH borde ge som LLL-kurser. Det kommer att finnas lunch-webbinarier för intresserade lärare (se gärna CBH-nytt). Som finansieringsmodell har CBH valt att LLL-ersättningen går direkt till examinator, cirka 105 000 SEK per HST. Det finns i dag många goda exempel och speciellt på MTH. En LLL-kurs kan vara en del av en programkurs och gå parallellt online där flexibla online-kurser är prioriterade. Vi har sett att kommunikationen till förväntad målgrupp är mycket viktig där info om kursen på KTH:s web är en förutsättning. Mycket stöd finns att tillgå och fråga om hjälp på: LLL@cbh.kth.se .

Mikael