Till innehåll på sidan

Mikael om planeringen inför hösten

Publicerad 2020-06-11

Skolchef Mikael Lindström informerar om det pågående planeringsarbetet inför återgången till campusbaserad utbildning i höst.

Kära medarbetare,

Under veckan som har gått har CBH-skolan arbetat intensivt i olika grupperingar, kring hur vi ska kunna återgå till undervisning på campus i augusti. Det sedan KTH:s rektor beslutat att KTH öppnar för campusförlagd utbildning höstterminen 2020 och studenter successivt ges tillträde till KTH:s lokaler från och med lördag 1 augusti. Vi har under torsdagen stämt av med CBH:s prefekter och synpunkter tas med av vår GA Mats Nilsson till KTH:s utbildningsutskott som har möte torsdag eftermiddag. Under fredagen kommer ett ramverk ut gällande KTH:s undervisning, som vi behöver implementera de närmaste veckorna så att alla kan få en välförtjänst semester innan vi möter våra studenter i höst. Både här på campus men även digitalt.

Rektor kommer under fredagen att besluta om anpassning av arbetsplatsförlagd verksamhet höstterminen 2020 i syfte att förhindra smittspridning av covid-19. I beslutet prioriteras grupper som behöver vara på plats för undervisning och för övriga gäller fortsatt Folkhälsomyndighetens rekommendation om distansarbete där det är möjligt.

Vi kommer, tillsammans med den centrala och vår egen HR-enhet, att gå igenom hur vi kan tillhandahålla stöd och vägledning till chefer, medarbetare och skyddsombud gällande frågor om arbetsmiljön som uppstår i samband med åtgärder för att förhindra smittspridning av covid-19. Som det ser ut behöver vi hålla ut ett tag till och höstens utmaning kräver mer koordinering och samordning än det vi gjorde i mars – då allt ställdes om till digitalt och studentytorna stängdes på KTH. Vi kommer att så snart det är möjligt komma med mer riktad information.

Mikael

Innehållsansvarig:Jon Lindhe
Tillhör: CBH
Senast ändrad: 2020-06-11