Till innehåll på sidan

Mikael om regeringens nya rekommendationer

Publicerad 2021-12-09

Skolchef Mikael Lindström skriver om regeringen och Folkhälsomyndighetens senaste rekommendationer angående covid-19 och vad dessa innebär för KTH.

Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF) bildades 1995. SUHF tillvaratar universitetens och högskolornas intressen utåt och verkar inåt i frågor där samordning behövs. 38 universitet och högskolor är medlemmar på frivillig grund. SUHF kallades till ett möte med Folkhälsomyndigheten strax före regeringens presskonferens den 7 december. De berättade följande:

De restriktioner/försiktighetsåtgärder som återinförs den 8 december (fas1) är inte riktade mot lärosätenas verksamheter. Man önskar att vi upprätthåller våra kärnverksamheter. När det står att vuxna uppmanas att i viss utsträckning arbeta hemifrån tänker man sig att de personer som inte är nödvändiga för att upprätthålla normal verksamhet på campus kan arbeta hemma. När vuxna uppmanas att undvika kollektivtrafik är det inte riktat mot våra anställda eller studerande, utan andra, för att möjliggöra för oss att hålla vår verksamhet igång.

Man önskar att vi ska vara återhållsamma med offentliga föreläsningar och större samlingar.

Inga generella instruktioner om att ställa in julfester/julbord mm finns men däremot en uppmaning att dessa bör genomföras så smittsäkert som möjligt. De uttryckte tillit till att vi i verksamheterna fattar kloka beslut.

De hade inte insett den regleringskrock som gör att de statliga lärosätena inte har rätt att använda covid-pass. Det är inte deras avsikt att vi inte ska ha tillgång till detta instrument vid evenemang, och speciellt mer officiella evenemang. De sa att de kommer att ha dialog med Arbetsgivarverket och regeringen, och lovade att återkomma i frågan.

De kommer att kalla SUHF till informationsmöte igen om det blir aktuellt med fas 2.

För KTH:s del innebär rekommendationerna:

Undervisningen fortsätter på plats, men smittskyddsåtgärder ska vidtas. Det kan innebära tillgång till handsprit och/eller möjligheter till handtvätt samt att större samlingar genomförs i lokaler där avstånd kan hållas, även vid in- och utpassering. Fastighetsavdelningen vid GVS tillhandahåller handsprit samt genomför utökad städning.

För medarbetare gäller att arbetsplatsen ska organiseras så att avstånd kan hållas, även i möteslokaler och under pauser. Större samlingar inomhus ska undvikas. Rekommendationen om minst tre arbetsdagar på arbetsplatsen kvarstår. Chef beslutar om distansarbete respektive tillfälligt arbete från hemmet.

KTH avråder inte generellt från julfester och julbord, men en riskbedömning ska göras av chef och ett genomförande ska ske på ett smittsäkert sätt.

Det är vars och ens ansvar att hålla avstånd i offentliga miljöer och undvika miljöer med trängsel. KTH uppmanar alla som kan att vaccinera sig mot covid-19 och det är fortsatt möjligt att göra detta på arbetstid.

Mikael