Till innehåll på sidan

Mikael om skoldialog ett

Publicerad 2022-06-08

Skolchef Mikael Lindström skriver om skoldialog ett och CBH:s styrkor och svagheter.

I tisdags förra veckan genomfördes skoldialog ett då KTH:s skolchefer informerar rektor om läget på skolorna. Upplägget var att varje skolchef presenterade tre punkter där skolan är framgångsrik och tre utmaningar för framtiden. En punkt handlade om de genomförda kvalitetsdialogerna. För CBH-skolan tog vi upp följande framgångsfaktorer: 1) Vi har en bra beredskap för förnyelse av undervisningsprogram inom biotech, hälsa och medicinteknik. 2) Vi har en mycket stark tillväxt av extern forskningsfinansiering med aktuella externa satsningar på bland annat precisionsmedicin, hälsodata, materialforskning – vilket passar väl in i skolans strategi. 3) Vår personal är mycket engagerad och vi har lyckats bra med nyrekryteringarna sedan starten av CBH-skolan 2018.

De tre stora utmaningarna för CBH-skolan är: 1) Lokalisering och hyreskostnader, skolan finns på fyra campus och tre av dessa hanteras annorlunda än KTH:s centrala modell. Vi har en stor ökning av lokalkostnader (AlbaNova), fortsatt för höga lokalkostnader (Flemingsberg) och brist på plats (SciLifeLab). 2) Vi riskerar att allt strategiskt utrymme äts upp av krav på samfinansiering. 3) Vi behöver också fortsätta att förstärka MTH i Flemingsberg.

Återkoppling på kvalitetsdialogen är att nu finns det handlingsplaner efter den regelbundna granskningen av högskoleingenjörsprogrammen. Skolrapporterna innehåller styrkor att bevara och problem att lösa. Här är det viktigt att vi arbetar mer med tidsplan, riskbedömning och ansvariga funktioner.

Mikael