Till innehåll på sidan

Miljonanslag till KTH-forskning om neurologiska sjukdomar

Rodrigo Moreno
Rodrigo Moreno. Foto: Jon Lindhe, KTH
Publicerad 2023-10-30

Rodrigo Moreno och hans forskargrupp har fått ett anslag på 20 MSEK från MedTechLabs för forskning om avancerad analys av MRE-bilder. Det handlar om nya tekniker för att få bättre förståelse för neurologiska sjukdomar som Parkinsons, MS, Alzheimers och hjärntumörer.

– Min främsta motivation på jobbet är att kunna bidra till att förbättra människors liv. I det här projektet kommer vi att ha en unik möjlighet att göra just det. Jag ser verkligen fram emot att starta det här projektet och att arbeta med ett fantastiskt team, säger Rodrigo Moreno.

– Så kallade neurodegenerativa sjukdomar och hjärntumörer drabbar miljontals människor världen över. MRI (magnetisk resonanstomografi) är en hörnsten i klinisk diagnostik, men den är i stort sett begränsad till morfologiska egenskaper. Att förstå hur de mekaniska egenskaperna hos vävnader förändras på grund av sjukdom kan ge värdefull information för att förbättra tidig upptäckt och diagnos. Ett lovande verktyg för icke-invasiv uppskattning av de mekaniska egenskaperna genom MRI är magnetisk resonanselastografi (MRE), säger Rodrigo Moreno.

MRE ger bättre förståelse för neurologiska sjukdomar

MRE används redan på sjukhus för att diagnostisera olika sjukdomar i levern, men hjärnans komplexitet har hindrat den kliniska användningen av MRE i just hjärnan. MRE för hjärnan befinner sig fortfarande i forskningsfasen. För ungefär ett år sedan blev KTH:s MRI-skannern den enda i Sverige som kan utföra MRE-undersökningar i hjärnan.

– Vi använder den nya tekniken i olika projekt för att få bättre förståelse för neurologiska sjukdomar, inklusive Parkinsons sjukdom, ångest, Alzheimers sjukdom och hjärntumörer, säger Rodrigo Moreno.

Kliniska studier nästa steg

Huvudmålet med projektet är att överföra nästa generations MRE-metoder för hjärnan till kliniska studier. I projektet deltar 14 forskare från KTH, Karolinska Institutet och Lunds universitet.

– Vi kommer att tillämpa de nya metoderna i fyra kliniska studier på patienter med Parkinsons, MS, Alzheimers och hjärntumörer. I olika studier har man kunnat se att uppmjukning av hjärnan på grund av de här neurologiska sjukdomarna sker redan innan man kan se några morfologiska förändringar. Vårt mål är att gå längre och använda fler biomekaniska parametrar för att förbättra den tidiga diagnostiken, berättar Rodrigo Moreno.

När det gäller kliniska studier av hjärntumörer kan standard-MRE användas för att avgöra vilket kirurgiskt ingrepp som är bäst för varje enskild patient. Med de nya metoderna förväntar sig Rodrigo och hans team att kunna få ut mer information, så att kirurgen kan avgöra vilket ingrepp som är lämpligast för utmanande glioblastom, som är en av de mest aggressiva cancerformerna i hjärnan.

– Min främsta motivation på jobbet är att kunna bidra till att förbättra människors liv. I det här projektet kommer vi att ha en unik möjlighet att göra just det. Jag ser verkligen fram emot att starta det här projektet och att arbeta med ett fantastiskt team, säger Rodrigo Moreno.

Text: Åsa Karsberg

Rodrigo Moreno

Rodrigo kommer ursprungligen från Bogotá i Colombia. Han har en bakgrund inom elektroteknik och datavetenskap, och doktorerade i datorseende vid Polytechnic University of Catalonia (2010). Han har varit på KTH sedan 2015, då hela hans grupp flyttade från Linköping till Skolan för Teknik och hälsa (STH) i Flemingsberg. År 2020 blev han Lektor i medicinsk bildanalys och magnetisk resonanstomografi vid Institutionen för Medicinteknik och hälsosystem (MTH) på CBH-skolan.

Projektgruppen

Projektet involverar 14 forskare från KTH, Karolinska Institutet och Lunds universitet.