Till innehåll på sidan

Ny enhet ska ge nöjdare lärare

Man med skägg bredvid kvinna med glasögon.
Per Dalhammar och Sandhya Elise Hagelin. Foto: Jon Lindhe, KTH
Publicerad 2022-05-04

I december 2021 slogs personalen på Servicecenter ihop med utbildningsadministratörerna på CBH-skolan och bildade en ny enhet: CBH Service och lärarstöd. Hit kan både lärare, studenter och övriga anställda vända sig om de behöver hjälp.

– Vi gick samman för att vi har samma målgrupper och därför ska det finnas en ingång som alla kan vända sig till. Dessutom ville vi underlätta samarbetet mellan campusen och arbeta likadant överallt, säger gruppchef Sandhya Elise Hagelin.

CBH Service och lärarstöd kommer alltså att hjälpa till med allt som Servicecenter gjorde tidigare, som passerkort, accesser till besökare, catering och evenemang. Men man kommer dessutom att stötta lärarna med allt kring tentor, resultatrapportering, arkivering av exjobb i DiVA, registrering, omregistrering och resultatrapportering. Målet är att förbättra tillgängligheten på alla campus.

– Vi är få på varje ställe. Så för att möjliggöra att vi har support för alla skolans lärare gjorde vi så här, säger Per Dalhammar, Utbildningsadministrativt Ansvarig (UA) på CBH-skolan.

Han hoppas även att den nya organisationen ska leda till en utökad dialog, bättre samarbete mellan lärarna och administrationen och glada och nöjda lärare.

– Vi ville tydliggöra att vi finns här primärt för lärarna och hjälper dem med vad de behöver, säger Per Dalhammar.

Nya funktionsadresser

Förändringen innebär också att utbildningskansliet jobbar primärt med studenter och Service och lärarstödet jobbar primärt med att stötta lärarna så att de kan ägna sig huvuduppgift, undervisning. Om du som lärare behöver hjälp hör du av dig till teachersupport@cbh.kth.se  medan studenterna ska höra av sig till studentsupport@cbh.kth.se .

CBH Service och lärarstöd bemannar även CBH-skolans samtliga studentexpeditioner på alla campus (ej SciLifeLab) måndag, tisdag och onsdagar 12:00-14:00.

Öppettider CBH Studentexpeditioner

Alla medarbetare på CBH Service och lärarstöd 

Text: Jon Lindhe