Ny rutin för antagning av doktorander

Publicerad 2020-03-26

Den första mars sjösatte CBH-skolan den så kallade "Greenlight-processen" som ett förberedande steg för rekrytering av doktorander och licentiater. Det kommer att ske en prövningsprocess mellan 1 mars och 30 april, och processen kommer formellt att starta den 1 maj 2020.

Vad är Greenlight-processen?

Innan man rekryterar en ny doktorand måste ett formulär fyllas i (Greenlight-formulär) som möjliggör för skolchefens att godkänna att rekryteringsprocessen inleds. En kopia av den finansiella planen bifogas som bilaga till Greenlight-formuläret. Om en licentiatstudent ska rekryteras krävs ytterligare en bilaga med en motivation för den avsedda examen.

Varför implementerar vi processen?

År 2019 reviderade KTH processen för antagning till utbildning på forskarnivå, och som en del av den uppdaterade processen rekommenderas skolorna att se till att de säkerställer (och dokumenterar) att alla former av resurser är säkrade innan rekryteringsprocessen påbörjas, t.ex. handledare, ekonomiska resurser, studiemiljö etc.

Så går du till väga

Om du planerar att rekrytera en doktorand efter den första mars så kontaktar du forskarutbildningsadministratören för doktorandprogrammet för att få nödvändiga blanketter. När de ifyllda blanketterna och bilagorna har skickats till administratören kommer FA/vice FA och avdelningschefen att utvärdera Greenlight-dokumentationen och göra en rekommendation för beslut till skolan.

Observera att processen inte är avsedd att diskvalificera någon från att rekrytera en doktorand, utan att uppfylla rekommendationerna om rekrytering och antagande av studenter till utbildning på forskarnivå vid KTH.

Läs mer: Rutin för antganing av doktorander på CBH

Innehållsansvarig:Sabina Fabrizi
Tillhör: CBH
Senast ändrad: 2020-03-26