Till innehåll på sidan

Ny webbingång för CBH:s studenter

Publicerad 2021-06-10

Nyligen lanserades en ny webbsida för CBH:s studenter. Tanken är att det i fortsättningen är denna sida som studenterna ska gå till för att få hjälp med omregistrering, plussning, resultatärenden, omprövning av betyg och annat som utbildningsadministrationen hjälper till med.

Syftet med den nya sidan är att underlätta för studenter, lärare och administrationen. När höstterminen börjar är det alltså denna sida som studenter i första hand ska hänvisas till i kursadministrativa ärenden kopplade till CBH-skolan. Sidan kommer att marknadsföras till studenterna ordentligt i höst.

– Efter önskemål från våra lärare att tydliggöra för studenterna vart de ska vända sig i CBH-organisationen så har vi skapat en ny studentportal som ska hänvisa studenterna rätt istället för att de ska behöva fråga sig fram, säger Annelie Fredriksson, chef på CBH-skolans utbildningskansli.

Ingångssidan är uppbyggd med länkar till en rad formulär som underlättar arbetet för administrationen och ger dem den information de behöver för att lösa ärendena snabbt. Student- och kursexpeditionerna har nyligen gått över till ärendehanteringssystemet Edge, för att säkerställa att inga ärenden faller mellan stolarna.

Kontakta Annelie Fredriksson ( annelifr@kth.se )om du har några frågor.

Den nya sidan Studentexpedition CBH  som studenterna i fortsättningen ska hänvisas till.