Till innehåll på sidan

Nya rutiner för avtalshantering

Publicerad 2020-10-01

Sedan en tid tillbaka ska alla avtal avseende forskningssamverkan gå via CBH-skolans avtalskoordinator och inte längre skickas direkt till juristerna på RSO Affärsjuridik.

Avtalskoordinatorn är första instans för forskaren och agerar som länk mellan CBH och RSO vid initiering av ett ärende som behöver juridisk granskning eller förhandling. Ärendet förbereds på skolan då avtalskoordinatorn samlar in information och dokument från forskaren innan det skickas vidare till juristerna för granskning. På så sätt behöver inte juristerna ägna tid till att inhämta nödvändig information efterhand utan kan fokusera på den juridiska bedömningen, vilket möjliggör för en snabbare och effektivare hanteringsprocess.

Läs mer om CBH-skolans rutinerna för avtalshantering  

Kontakta CBH-skolans avtalskoordinator på avtal@cbh.kth.se