Till innehåll på sidan

Nytt ramavtal för tryckeritjänster

Publicerad 2021-10-08

Upphandlingen av tryckeritjänster är nu avslutad och ramavtal ska tecknas med Universitetsservice US-AB. Avtalsstart beräknas till 2021-11-01 och pågår i två år med möjlighet till två förlängningar på ett år vardera.

Avtalet omfattar främst dessa delområden:

  1. Avhandlingar
  2. Högtidstryck
  3. Övriga produktionersåsom tryck av broschyrer, rapporter, roll-ups

Uppstartsmöte kommer att hållas med US-AB i oktober där ramar och rutiner för uppdraget kommer att diskuteras.

Nya priser kommer att gälla från avtalsstart 1/11 och aktuell prisbilaga kommer att publiceras så snart avtalet är påskrivet.

Vill du ha hjälp med att ta fram och beställa tryckt kontakta kommunikationsenheten

Har du frågor om ramavtal och upphandling kontakta CBH-skolans inköpsansvarig .