PhD Day skjuts upp till våren 2021

Publicerad 2020-06-23

Projektgruppen har, i samråd med doktorandrådet, beslutat att skjuta upp PhD Day till våren 2021.

Under det fortsatt rådande läget är det inte möjligt att anordna PhD Day i oktober. I enlighet med rektorsbeslut V-2020-0450, om höstterminen på KTH, ska fysiska möten som samlar en större grupp människor (konferenser, evenemang med mera) tillsvidare ersättas med digitala möten.

Målet med PhD Day är att doktoranderna på CBH-skolan ska få träffas och ha roligt tillsammans samt ta del av information från skolans administration. Projektgruppen och doktorandrådet återkommer med mer detaljerad information om PhD Day längre fram.