Till innehåll på sidan

Så skapar du inkluderande hybridmöten

Personer i mötesrum med kollegor på Zoom
Foto: iStock Photo
Publicerad 2021-12-15

Hybridmöten – när några deltagare sitter i samma mötesrum och några är med digitalt – är inte alltid så lätta att få till. CBH-skolan har tagit fram råd för hur vi kan få dem att fungera bättre. Lena Niemi Birgersdotter, arbetsmiljöspecialist på HR-enheten, berättar mer och kommer med några snabba tips.

Vad är speciellt med ett hybridmöte?

– Att några personer ser varandra och kan använda kroppsspråk, viskningar eller prata i munnen på varandra så att de som deltar via Zoom inte uppfattar vad som händer. När många pratar i mötesrummet blir det svårt att höra för de personer som deltar via Zoom.

Vad menas med ett inkluderande hybridmöte?

– Det blir lätt så att de som är med via till exempel Zoom känner sig mindre inkluderade och det vill vi ändra på.

– Den som följer råden kommer dessutom att inkludera kvinnor och män på ett jämställt sätt eftersom det blir mindre utrymme för maktspråk, och inkludera personer som har fysiska eller kognitiva funktionsnedsättningar.

Vilka är ni som har tagit fram de här råden?

– Efter JML-utbildningen (jämställdhet, mångfald och likabehandling), som hela verksamhetsstödet vid CBH-skolan gick i våras, bildade några kollegor och chefer en grupp som vi kallar Inkluderande gruppen. Det är vi som tagit fram råden.

Har du några korta tips på vad vi ska tänka på för att få till ett inkluderande hybridmöte?

  • Tänk igenom mötets upplägg i förväg.
  • Utse roller, till exempel en i mötesrummet som håller extra koll på kollegorna som deltar digitalt.
  • Kontrollera tekniken innan mötet startar.
  • Synliggör alla som deltar i mötet.
  • Avsätt hellre paustid för småprat i det fysiska mötesrummet och ha inte med deltagarna via Zoom då.

Här hittar du råden.