Till innehåll på sidan

Två nya basårsprogram på rekordtid

Sebastiaan Meijer.
Sebastiaan Meijer.
Publicerad 2020-06-18

Till hösten ska basårsplatserna på KTH fördubblas för att mota följderna av coronakrisen för ekonomi och arbetsmarknad. CBH:s vice skolchef Sebastiaan Meijer har lett arbetet med att på rekordtid ta fram två nya basårsprogram.

Vad har ni kommit fram till för lösning?

– Det blir två nya program som ges mycket på distans med campusträffar ungefär varannan vecka. Ett mot civilingenjör, som är likvärdigt med det nuvarande basåret, och ett mot högskoleingenjör som är nytt.

Hur var det att leda arbetet?

– Det var extremt intensivt! Vi behöver fördubbla kapaciteten och förnya undervisningsmetoder på en del av KTH där vi inte har mycket personal att avvara, och där många har jobbat länge med väl etablerade arbetssätt. Engagemanget har varit fantastiskt, det har varit en lång lista med människor som gick långt för att kunna leverera lösningen.

Vilka utmaningar har ni stött på?

– Den allra största utmaning har varit att hitta personal som kan undervisa. Det krävs svenskspråkiga lärare med pedagogisk erfarenhet på gränsen av gymnasium och högskola. Vi kan inte överbelasta nuvarande personal med bara merarbete. Att tänka om har varit utmanande, men också roligt.

Vad händer nu?

– Nu tar den vanliga organisationen över. Det finns en arbetsgrupp per ämne för att vidareutveckla kursen mellan ITM och CBH. Det är väldigt mycket arbete nu med att planera utbildningarna. Och även det vanliga basåret i Flemingsberg och Södertälje behövs därför planeras om.

Antagningen till de nya programmen öppnar den 15:e juli.

Två nya program

Två programbeskrivningar har tagits fram, en för Tekniskt basår, på distans med campusträffar 1-2 dgr/ varannan vecka, och en för Tekniskt basår mot högskoleingenjör, distans med campusträffar 1-2 dgr/varannan vecka. Programmen hamnar under två skolor ITM och CBH.

Nya PA för båda programmen har annonserats av respektive GA, och ansökningar harinkommit. Båda GA följer processen och hoppas kunna utse personer innan midsommar.

Underlag för inrättande av kurs har tagits fram med distansvarianter på nuvarande befintliga kurser inom basåret.

Innehållsansvarig:Jon Lindhe
Tillhör: CBH
Senast ändrad: 2020-06-18