Utbildningsenheten ändrar organisation

Publicerad 2019-10-09

CBH-skolans utbildningsenhet gör förändringar i sin organisation. Från och med 1 november 2019 blir Annelie Fredriksson personalansvarig för enhetens alla medarbetare.

Förändringen medför att Annelie Fredriksson får titeln kanslichef och blir personalansvarig för utbildningsenhetens alla medarbetare.

Pelle Dalhammar fortsätter som UA, utbildningsadministrativt ansvarig och har inget personalansvar.

Såväl kanslichef som UA ligger organisatoriskt med administrativ chef som närmaste chef.

Uppdragsbeskrivningar

Kanslichef och UA har gemensamt ansvar för:

 • att säkerställa att kansliets uppdrag är i fokus
 • att säkerställa att funktionernas uppdrag är i fokus
 • verka för ett ändamålsenligt stöd till verksamheten

Chef utbildningskansliet

Annelie Fredriksson.
 • Personalansvarig chef för enheten och därmed allt ansvar som följer KTHs riktlinje om chef och ledarskap
 • Att ha hand om uppgifterna inom arbetsmiljön ingår som en naturlig del i chefsrollen på KTH.
 • Ansvar för bemanning
 • Ansvara för uppföljning av budget och planering för personalen inom kansliet

Utbildningsadministrativt ansvarig

Pelle Dalhammar.
 • Funktionsansvarig för utbildningsadministration vid skolan jobba med kansliets funktionsgrupper för att tydliggöra och säkerställa ändamålsenliga processer
 • Konsultativt stöd till PA
 • Ingå i KTH:s nätverk, utbildningsadministrativa utskottet
 • Verka för ett professionellt ledningsstöd inom utbildningen, vilket innebär att ge stöd till GA, FA och CBH lednings- och beslutsorgan för utbildningsfrågor

CBHs utbildningskansli finns på 3 olika platser:

Plan 7 i Flemingsberg: utbildningshandläggare, forskarutbildningshandläggare, studievägledare, kursadministration

Teknikringen 28: lärarstöd med forskarutbildningshandläggare, kursadministration och utbildningshandläggare

och Teknikringen 50: Student Office med studievägledare och internationella koordinatorer

Alba Nova plan 3 och 5: utbildningshandläggare, forskarutbildningsadministration och kursadministration

Annelie kommer att alternera mellan de olika utbildningskanslierna. Pelles arbetsplats blir främst Teknikringen men med regelbundna besök på de olika siterna.

Innehållsansvarig:Sabina Fabrizi
Tillhör: CBH
Senast ändrad: 2019-10-09