Utlysning av stipendium från Stiftelsen Petersohns Minne

Publicerad 2018-10-11

Utlysning av stipendium från Stiftelsen Petersohns Minne (Erik), SCI-skolan för läsåret 2018 (diarienummer VT-2018-0032). Disponibelt belopp 184 800 kr.
Årets ansökningsperiod är mellan 1 oktober – 22 oktober 2018

Stipendierna är avsedda som stöd till grundforskning inom det aero-och hydrodynamiska området. Detta innefattar även kortare forskningsvistelse, deltagande i konferenser, symposier och kurser. Stipendiet delas i första hand ut som resestipendier till doktorander och postdoktorer samt forskarassistenter alternativt biträdande lektorer inom det aero- och hydrodynamiska området

Utlysning Petersohns minne 2018.pdf (pdf 55 kB)

Innehållsansvarig:Sabina Fabrizi
Tillhör: CBH
Senast ändrad: 2018-10-11