Till innehåll på sidan

Utlysningar från Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien

Publicerad 2020-09-09

Nu finns det flera stipendier, som berör allt från hållbart vattenbruk till luftrening och skogsforskning, att söka från Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien (KSLA).

Sista ansökningsdag är den 15 september. 

KSLA förvaltar ett flertal stiftelser som främjar vetenskaplig forskning och utveckling inom den gröna sektorn. Gemensamt för stiftelserna är att de ska främja vetenskaplig forskning och utveckling inom de gröna näringarna. 

  • 2,8 miljoner kronor till stipendier, projekt och publicering (GFS2020).
  • 1,3 miljoner kronor till forskning inom landsbygdens materiella värden, utveckling och potentialer med fokus på bebyggelse (BYG2020).
  • 630 000 kronor till forskning inom hållbart vattenbruk (VAT2020).

Läs mer och ansök på Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens webbsida