Välbesökt workshop om hållbara livsmedel

Publicerad 2019-03-21

Den 14 mars arrangerade nätverket KTH Food Sustainability en workshop med speeddating i KTH:s bibliotek. Intresset var stort. Arrangörerna hade räknat med 30 deltagare, men dubbelt som många kom.

-CBH var väl representerat på workshopen, eftersom vi har olika forskare som redan arbetar med processer för valorisering av livsmedel och jordbruksavfall, nya material av och för livsmedel, som exempelvislivsmedelsförpackningar, hållbara strategier för

skadedjursbekämpning och växtskydd, kostfiber och dess hälsoeffekter. Vi hoppas att detta också ska kunna utökasnär nätverket konsoliderats, säger Francisco Vilaplana,en av arrangörerna och lektor vid CBH-skolans avdelning Glykovetenskap.

Vicerektor inledde

Workshopen inleddes med ett välkomsttal av Göran Finnveden, vicerektor för hållbar utveckling. Sedan följde en presentation av nätverket med dess vision, mission och målsättningar.

Erika Ax från Formas talade om det nationella forskningsprogrammet för livsmedel och Anna Ström från Chalmers presenterade nätverket Food Science Sweden. Alla deltagare fick sedan kort beskriva sitt intresse i hållbar utveckling för livsmedel och sitt bidrag till nätverket.

-Vi är ständigt i kontakt med livsmedel och det haren stor påverkan på vår hälsa och vårt välbefinnande. Livsmedelsproduktion har också en stark miljöpåverkan på klimatförändringar, biodiversitet, vatten- och jordkvalitet, och även en stor samhällelig påverkan närdet gäller kvalitet, trygghet, säkerhet och överkomlighet. Livsmedelssystem är också väldigt komplexa medmånga intressenter inblandade, så från ett ingenjörs- och bioteknologiskt perspektiv är det en väldigt roligutmaning att arbeta med, säger Francisco Vilaplana.

"Rätt tid att engagera sig"

Workshopen hade ett brett tema och gästades av både studenter och forskare på KTH, samt externa samarbetspartners från IVL, Stockholms universitet och Stockholms stad. Deltagandet och diskussionerna var livliga och arrangörerna har fått mycket positiv feedback, särskilt om den interaktiva miljön.

-Som forskare anser jag att vi har en stor möjlighet att påverka hur livsmedelssystem, processer och produkter i framtiden kan utformas för att tackla utmaningar. Och nu är den rätta tiden att engagera sig, eftersom det finns ett ökande intresse från samhället och många möjligheter att bidra. Det är en sprudlande tid för livsmedelsvetenskap i Sverige just nu, säger Francisco Vilaplana.

Nätverket KTH Food Sustainability välkomnar i princip alla intresserade forskare och studenter som är intresserade av livsmedelssystem och -produkter. Visionen är att rikta in utbildning, forskning och samverkan på KTH mot ett resurseffektivt och rättvist livsmedelssystem som omfattar hela värdekedjan och som resulterar i hållbara livsmedelssystem och produkter med positiv inverkan på hälsa och välbefinnande.

-Det finns utlysningar inom livsmedelsvetenskap på ingång och KTH Sustainability kommer att hjälpa till med att anordna informationsevenemang. Håll utkik efter kommande uppdateringar i ämnet, säger Francisco Vilaplana.

Text: Sabina Fabrizi

Innehållsansvarig:Sabina Fabrizi
Tillhör: CBH
Senast ändrad: 2019-03-21