Till innehåll på sidan

”Vi har börjat förstå varandras verksamheter”

Kvinna med grön skjorta.
Marie Larsson, administrativa chef på CBH-skolan. Foto: Jon Lindhe, KTH
Publicerad 2022-05-25

CBH:s administrativa chef Marie Larson är tillbaka från förra veckans internat i Uppsala. Där har hon och de andra administrativa cheferna vid KTH:s skolor samt avdelningschefer vid det gemensamma verksamhetsstödet, GVS, diskuterat de olika stödområdenas kartläggningar av sitt arbete.

– Vi har börjat förstå varandras verksamheter, vilket är grunden för att kunna förändra och veta var vi står just nu. Vi har inte pratat om det här förut, så det är jättebra och väldigt positivt, säger Marie Larson.

Vid ett dialogtillfälle med KTH:s universitetsdirektör Kerstin Jacobsson och CBH:s verksamhetsstöd den 24 maj, framkom att rektors programdirektiv som beskriver hur genomförandet av verksamhetsstödets samgående ska gå till beslutas den 14 juni. Inga större förändringar väntas dock i organisationen när samgåendet träder i kraft vid årsskiftet. I ett första skede kommer verksamhetsstöden vid de fem skolorna att underställas universitetsdirektören och ingå som en avdelning på GVS, tillsammans med de tio befintliga avdelningarna.

Verksamhetsutvecklingen kommer sedan att handla om att över tid utveckla effektiva stödprocesser för att frigöra resurser till utbildning och forskning, enligt principerna verksamhetsnytta, närhet till verksamheten, involvering och delaktighet, arbetsmiljö för förnyelse samt ömsesidig respekt.

Närhet till kärnverksamheten

Att verksamhetsstödet fortsätter att behålla sin närhet till kärnverksamheten är något som Marie Larson också tycker är viktigt och något som diskuterades på internatet i Uppsala.

– Jag tänker på alla våra fem campus, att det ska vara ett likvärdigt stöd oavsett var på KTH man jobbar. Vi pratade ganska mycket om att vara verksamhetsnära, eller institutionsnära, men det är inte tydligt vad det betyder och det gäller att det blir konkret så vi vet vad det betyder att vara tillgänglig. Det är viktigt att vi definierar det, säger hon.

Vad kan samgåendet innebära för de som arbetar i verksamhetsstödet på CBH?

– Jag tror att de som jobbar i verksamhetsstödet på CBH kan knytas närmare de som arbetar inom samma område på GVS och på de andra skolorna. Att de får lite större nätverk och utvecklingsmöjligheter. Om man inte är funktionsansvarig har man i dag inte så mycket sådana kontaktytor.

– Sedan hoppas jag att det blir ännu lite roligare och att vi skall fortsätta att arbeta för ett effektivt och professionellt verksamhetsstöd som upplevs likvärdigt oavsett vilket campus eller vilken miljö man befinner sig i, säger Marie Larson.

Att ha en levande dialog kring samgåendet är också viktigt.

– Jag tänker att vi ska värna om att det ska fortsätta vara så. Vi ska se till att skapa forum och mötesplatser där man kan ses och diskutera det och att det blir där man diskuterar förväntningar. Vi ska också boka in ett extra informationsmöte efter rektorsbeslutet, innan alla går på semester, säger Marie Larson.

Text: Sabina Fabrizi