Viktig information om datorinköp

Photo: Pixabay
Publicerad 2020-02-14

Det införs köpstopp för datorer via e-handelssystemet WISUM på KTH. Den som behöver köpa en ny dator uppmanas kontakta skolans inköpsansvarig.

"Då KTH fortfarande är avtalslösa i och med överprövningen på samverkansavtalet Upphandling Ramavtal PC 2019 och vi nu nått direktupphandlings gränsen via direktavrop införs köpstopp av klienter (PC/Mac) via e-handelssystemet WISUM", det skriver KTH:s upphandlingschef Åsa Sundqvist Olsson.

Information har getts till Inköpsansvariga om hur Upphandlingsgruppen och IT-avdelningen kommer agera vidare för möta det anskaffningsbehov som uppstår tills vårt kommande avtal är klart att använda. Ställ era frågor till respektive skolas inköpsansvarige. 

Kontakt CBH-skolans inköpsansvarig

Innehållsansvarig:Jon Lindhe
Tillhör: CBH
Senast ändrad: 2020-02-14