Till innehåll på sidan

Nyheter

 • CBH-skolans nya strategiska råd

  Publicerad 2022-06-23

  Ett nytt strategiskt råd har valts på CBH-skolan. 139 av de 422 röstberättigade personerna röstade (33 procent) och nomineringskommitténs förslag vann med 88 röster.

  Läs artikeln
 • Elektrokemikonferens tillbaka i Stockholm efter 50 år

  Kvinna framför tegelbyggnad.
  Rakel Wreland Lindström. Foto: Jon Lindhe, KTH
  Publicerad 2022-06-23

  I veckan hölls en stor konferens för elektrokemister på KTH. 290 forskare från hela världen var på plats i Stockholm. – Det har gått väldigt bra! Vi har haft tur med vädret och intressanta talare....

  Läs artikeln
 • Institutionerna Kemi och Teoretisk kemi och biologi slås samman

  Superdator och en man med glasögon.
  Publicerad 2022-06-22

  Två institutioner på CBH-skolan blir en när institutionen Teoretisk kemi och biologi (TCB) omvandlas till en avdelning under institutionen Kemi den 1 juli 2022. Förhoppningen är att sammanslagningen l...

  Läs artikeln
 • Sommaröppet på CBH-skolan

  Publicerad 2022-06-17

  Öppettider och bemanning vid cbh:s verksamhetsstöds enheter under sommaren.

  Läs artikeln
 • Mikael om sommarpuben och KTH Baltic Tech Initiative

  Publicerad 2022-06-17

  Skolchef Mikael Lindström skriver om CBH-skolans efterlängtade sommarpub och forskningsinitiativet KTH Baltic Tech Initiative.

  Läs artikeln
 • Välkommen Linda Edmén

  Linda Edmén
  Lina Edmén ska vikariera för Mia Hjertén. Foto: Jon Lindhe
  Publicerad 2022-06-15

  Linda Edmén har nyligen börjat arbeta som vikarie för Mia Hjertén.

  Läs artikeln
 • Ny organisation för HR vid CBH-skolan

  Två kvinnor och en man ler mot kameran.
  Emma Ohlsson, Lena Birgersdotter och Ove Strind. Foto: Agneta Byers, KTH
  Publicerad 2022-06-15

  Lena Birgersdotter är ny HR-ansvarig vid CBH-skolan. Nu är även två gruppledare utsedda – varav en är vice HR-ansvarig.

  Läs artikeln
 • Välkommen Ove Strind

  Leende man.
  Ove Strind kommer att arbeta mycket med chefsstöd, arbetsmiljö och rehabilitering. Foto: Jon Lindhe, KTH.
  Publicerad 2022-06-15

  Ove Strind har nyligen börjat arbeta som vice HR-ansvarig på CBH-skolan efter flera år på både ABE- och SCI-skolan.

  Läs artikeln
 • Information viktigt vid förändring

  Två leende personer framför tegelvägg.
  Daniel Tavast och Lena Birgersdotter. Foto: KTH
  Publicerad 2022-06-08

  I slutet av maj gick sju medlemmar i CBH:s administrativa ledningsgrupp en kurs i förändringsledning och förändringskommunikation hos Sveriges kommunikatörer. – Kursen väckte tankar och jag fick me...

  Läs artikeln
 • Mikael om skoldialog ett

  Publicerad 2022-06-08

  Skolchef Mikael Lindström skriver om skoldialog ett och CBH:s styrkor och svagheter.

  Läs artikeln
 • Mikael om valet till CBH:s strategiska råd

  Publicerad 2022-05-25

  Skolchef Mikael Lindström skriver om det stundande valet till det Strategiska rådet och dekanus Anders Forsgrens avgång.

  Läs artikeln
 • ”Vi har börjat förstå varandras verksamheter”

  Kvinna med grön skjorta.
  Marie Larsson, administrativa chef på CBH-skolan. Foto: Jon Lindhe, KTH
  Publicerad 2022-05-25

  CBH:s administrativa chef Marie Larson är tillbaka från förra veckans internat i Uppsala. Där har hon och de andra administrativa cheferna vid KTH:s skolor samt avdelningschefer vid det gemensamma ver...

  Läs artikeln
 • Kandidater till CBH:s strategiska råd

  Publicerad 2022-05-24

  Det är val till det strategiska rådet på CBH-skolan. Fem representanter för lärare och forskare, en representant för adjunkter och en representant för teknisk och administrativ personal ska väljas. Lä...

  Läs artikeln
 • Mikael om den externa utredningen

  Publicerad 2022-05-19

  Skolchef Mikael Lindström skriver om universitetsstyrelsens beslut att tillsätta en extern utredning och CBH:s strategidag.

  Läs artikeln
 • Nya ramavtal inom laborativ verksamhet

  Publicerad 2022-05-19

  En rad nya avtal börjar snart gälla för laborativ verksamhet på KTH. Läs mer om leverantörer, avtalsstart och avrop nedan.

  Läs artikeln
 • Samarbete kan minska sårbarheten

  Pelle Dalhammar
  Pelle Dalhammar är Utbildningsadministrativt ansvarig på CBH. Foto: Åsa Karsberg, KTH
  Publicerad 2022-05-18

  I slutet av den här veckan träffas skolornas administrativa chefer och chefer från GVS på ett gemensamt internat för att sammanfatta hur arbetet med verksamhetsstödets samgående fortskrider. Inom o...

  Läs artikeln
 • Mikael om kvalitetsdialogen på CBH

  Publicerad 2022-05-12

  Skolchef Mikael Lindström skriver om den årliga kvalitetsdialogen på CBH-skolan.

  Läs artikeln
 • Kartläggning av ekonomistödet visar på skillnader i rutiner

  Simon Barsaum
  Simon Barsaum, är ekonomiansvarig på CBH. Foto: Jon Lindhe, KTH
  Publicerad 2022-05-12

  Alla enhetschefer i CBH:s verksamhetsstöd är sedan ett par månader tillbaka involverade i arbetet med att ta fram en ny, gemensam organisation för verksamhetsstödet på KTH. En kartläggning av ekono...

  Läs artikeln
 • Ny enhet ska ge nöjdare lärare

  Man med skägg bredvid kvinna med glasögon.
  Per Dalhammar och Sandhya Elise Hagelin. Foto: Jon Lindhe, KTH
  Publicerad 2022-05-04

  I december 2021 slogs personalen på Servicecenter ihop med utbildningsadministratörerna på CBH-skolan och bildade en ny enhet: CBH Service och lärarstöd. Hit kan både lärare, studenter och övriga anst...

  Läs artikeln
 • Mikael om HR-konferensen

  Publicerad 2022-05-04

  Skolchef Mikael Lindström skriver om sin medverkan på CBH:s HR-konferens, den pågående kartläggningen inför sammanslagningen av verksamhetsstödet på KTH och en kort uppdatering från Ukrainagruppen.

  Läs artikeln