Till innehåll på sidan

CBH-skolans organisation

Skolans arbete styrs av den fastlagda delegation- och arbetsordningen. I den beskrivs alla skolans grupper, råd och övriga organ. Skolchefen delegerar arbetet på CBH enligt organisationskartan.

Organisationskarta för CBH skolan, bestående av fyra grenar: 1. Skolchef, som har övergripande ansvar över organisationen. 2. Administration, med undergrupper i ekonomi, HR, kommunikation, utbildningskansli och infrastruktur. 3. Grundutbildnings- och forskarutbildningsansvarig. 4. CBH-skolans nio institutioner.

Ladda ner CBH-skolans organisationskarta (pdf 35 kB)

Överblick – CBH-skolans organisation

  • Skolchef, 1:a Vice skolchef och Vice skolchef styr arbetet. De har stöd från ett strategiskt råd och CBH Ledningsgrupp.
  • Skolans administration består av sju enheter: ekonomi, HR, infrastruktur, IT, kommunikation, Servicecenter och utbildningsadministrationen.
  • Utbildningen på skolan administreras av Grundutbildningsansvarig, Vice grundutbildningsansvarig och Grundutbildningsrådet (GRU-rådet), samt Forskarutbildningsansvarig (FA), Vice forskarutbildningsansvarig och Forskarutbildningsrådet (FU-rådet).
  • CBH-skolan har nio institutioner: Medicinteknik och hälsosystem, Kemi, Kemiteknik, Fiber- och polymerteknologi, Teoretisk kemi och biologi, Genteknologi, Industriell bioteknologi, Proteinvetenskap, och Ingenjörspedagogik. Var och en av dessa styrs av en prefekt och en proprefekt.