CBH-skolans organisation

Skolans arbete styrs av den fastlagda delegation- och arbetsordningen. I den beskrivs alla skolans grupper, råd och övriga organ. Skolchefen delegerar arbetet på CBH enligt organisationskartan.

Organisationskarta för CBH skolan, bestående av fyra grenar: 1. Skolchef, som har övergripande ansvar över organisationen. 2. Administration, med undergrupper i ekonomi, HR, kommunikation, utbildningskansli och infrastruktur. 3. Grundutbildnings- och forskarutbildningsansvarig. 4. CBH-skolans nio institutioner.