Till innehåll på sidan

CBH-skolans organisation

Skolans arbete styrs av den fastlagda delegation- och arbetsordningen. I den beskrivs alla skolans grupper, råd och övriga organ. Skolchefen delegerar arbetet på CBH enligt organisationskartan.

Organisationskarta

Ladda ner CBH-skolans organisationskarta (pdf 21 kB)

Överblick: CBH-skolans organisation

  • Skolchef, 1:a Vice skolchef och Vice skolchef styr arbetet. De har stöd från ett strategiskt råd och CBH Ledningsgrupp. Delegations- och arbetsordning på CBH-skolan .
  • Skolans administration består av åtta enheter: ekonomi, HR, infrastruktur, IT, kommunikation, Service och lärarstöd, utbildningskansli och skolkansli.  
  • Utbildningen på skolan administreras av Grundutbildningsansvarig, Vice grundutbildningsansvarig och Grundutbildningsrådet (GRU-rådet), samt Forskarutbildningsansvarig (FA), Vice forskarutbildningsansvarig och Forskarutbildningsrådet (FU-rådet).
  • CBH-skolan har åtta institutioner: Medicinteknik och hälsosystem, Kemi, Kemiteknik, Fiber- och polymerteknologi, Genteknologi, Industriell bioteknologi, Proteinvetenskap, och Ingenjörspedagogik. Var och en av dessa styrs av en prefekt och en proprefekt.