CBH-skolans organisation

Skolans arbete styrs av den fastlagda delegation- och arbetsordningen. I den beskrivs alla skolans grupper, råd och övriga organ. Skolchefen delegerar arbetet på CBH enligt organisationskartan.

Innehållsansvarig:Sabina Fabrizi
Tillhör: CBH
Senast ändrad: 2020-01-20