Till innehåll på sidan

Val till CBH skolkollegium

Det är dags att välja ledamöter till skolkollegiet på CBH-skolan för nästa mandatperiod. Varje institution väljer två ledamöter. På denna sida kan du läsa mer om vem som är valbar och hur du nominerar dig.

Skolkollegierna träffas minst två gånger per termin och mötena är öppna för alla skolans kolleger, oberoende av uppdrag i linjeorganisationen, som vill bidra och delta i diskussioner. Ledamöterna väljs genom val bland kollegerna på respektive institution för en period på två år med möjlighet till omval. De som är valbara och vill engagera sig måste nominera sig själva.

Jämställd representation är särskilt viktigt bland de valda ledamöterna, därför ska det bland de valda ledamöterna vara lika många män som kvinnor från varje institution.

Valbar till skolkollegiet

Är den som med en omfattning om minst 50 procent av heltid är:

 • anställd tillsvidare som professor, lektor, adjunkt eller forskare
 • anställd som biträdande lektor
 • anställd för en begränsad tid om minst två år som lärare på konstnärlig grund

Förväntan på en vald ledamot

 • Aktivt deltagande i skolkollegiet. De valda ledamöternas uppdrag är att lyfta, diskutera och utveckla frågor som är relevanta för dem som kolleger på KTH.
 • Aktivt deltagande i KTH kollegialt forum.

Röstlängden för valet är fastställd av CBH:s skolchef (beslut C-2021-1908) och anslagen på intranätet: Röstlängd CBH skolkollegium|CBH .

För dig som vill engagera dig

Vill du efter att ha läst detta nominera dig själv? Vill du engagera dig och kandidera som ledamot eller att väljas om för ytterligare en period, ska du mejla till kommunikation@cbh.kth.se  senast den 22 oktober 2021. Skriv en kort motivering om varför du ställer upp och skicka med en bild på dig själv.

Val kommer att ordnas institutionsvis. Ordförande och vice ordförande kommer att utses av dekanus och prodekanus i samråd med de valda ledamöterna.

Antalet valda ledamöter per institution

På CBH ska två kandidater per institution väljas.

Tidplan val till CBH skolkollegium

 • 27/9-30/9 Röstlängd annonseras
 • 1/10 Intresseanmälan öppnas – alla valbara får ett mail från skolledningen med en förfrågan om att kandidera. De som vill ställa upp skickar en kort motivering.
 • 22/10 Intresseanmälan stängs
 • 15/11 Elektroniskt val öppnas – valet genomförs institutionsvis
 • 24/11 Elektroniskt val stängs
 • 27/11 Valda ledamöter presenteras

Tidplanen kan komma att justeras något.

Innehållsansvarig:Jon Lindhe
Tillhör: CBH
Senast ändrad: 2021-10-01