Val till skolkollegium

För att möta de övergripande målen för kollegialt inflytande har fakultetsrådet beslutat att KTH:s samtliga skolor ska inrätta skolkollegier. CBH:s institutioner har valt två representanter var för mandatperioden 2020-03-31 – 2021-12-31.

Skolkollegierna syftar till att öka det kollegiala utbyte tvärs över ämnesgränserna rörande både pedagogisk och vetenskaplig utveckling, samt kring grundläggande akademiska värderingar. Läs mer om förhoppningarna med de nya skolkollegierna i Mikael Lindströms text

Vänligen se fakultetsrådets protokoll från 11 december 2019, § 7  samt PM om kollegialt inflytande (pdf 108 kB)  för ytterligare information.

Valresultat

Varje institution har valt två representanter till CBH:s skolkollegium, en man och en kvinna där det varmöjligt. Representanternas uppdrag löper över två år och de har ett ansvar att gå på möten och engagera sig. Det ska vara minst två möten per termin.  

Kemi (CHE)

Kan­didater / Can­didates: Kemi (CHE)

An­tal svar

Resultat

Ute Cap­pel

8 (53,3%)

In­ger Od­nevall Wal­lin­der

10 (66,7%)

VALD

Fran­cis­co Vilap­lana

12 (80,0%)

VALD

Antal personer i röstlängden: 36
Antal blanka röster (personer som avregistrerade sig): 0
Antal personer exkl blanka röster: 36
Antal personer som röstade: 15
Valdeltagande: 41,67 %

Industriell bioteknologi (DIB)

Kan­didater / Can­didates: In­dust­riell biotek­nologi (DIB)

An­tal svar

Ines Ez­cur­ra

5 (100,0%) 

VALD

Mar­tin Gus­tavs­son

5 (100,0%)

VALD

Antal personer i röstlängden: 12
Antal blanka röster (personer som avregistrerade sig): 0
Antal personer exkl blanka röster: 12
Antal personer som röstade: 5
Valdeltagande: 41,67 %

Fiber- och polymerteknologi (FPT)

Kan­didater / Can­didates: Fiber- och polymer­tek­nologi (FPT)

An­tal svar

Lin­da Fogels­tröm

5 (33,3%)

Min­na Hak­karainen

10 (66,7%)

VALD

Mar­tin Lawoko

7 (46,7%)

Torb­jörn Pet­ters­son

8 (53,3%)

VALD

Antal personer i röstlängden: 29
Antal blanka röster (personer som avregistrerade sig): 0
Antal personer exkl blanka röster: 29
Antal personer som röstade: 15
Valdeltagande: 51,72 %

Genteknologi (GTE)

Kan­didater / Can­didates: Gen­tek­nologi (GTE)

An­tal svar

An­ders An­ders­son

6 (100,0%)

VALD

Stefania Giacomel­lo

6 (100,0%)

VALD

Antal personer i röstlängden: 14
Antal blanka röster (personer som avregistrerade sig): 0
Antal personer exkl blanka röster: 14
Antal personer som röstade: 6
Valdeltagande: 42,86 %

Ingenjörspedagogik (IIP)

Kan­didater / Can­didates: In­gen­jörs­pedagogik (IIP)

An­tal svar

An­ders Clenan­der

12 (100,0%)

VALD

Katarina Ståhl Kal­tea

12 (100,0%)

VALD

Antal personer i röstlängden: 17
Antal blanka röster (personer som avregistrerade sig): 0
Antal personer exkl blanka röster: 17
Antal personer som röstade: 12
Valdeltagande: 70,59 %

Kemiteknik (KET)

Kan­didater / Can­didates: Kemitek­nik (KET)

An­tal svar

Zeynep Ceteciog­lu Gürol

9 (100,0%)

VALD

Lars Pet­ters­son

9 (100,0%)

VALD

Antal personer i röstlängden: 19
Antal blanka röster (personer som avregistrerade sig): 0
Antal personer exkl blanka röster: 19
Antal personer som röstade: 9
Valdeltagande: 47,37 %

Medicinsk teknik och hälsosystem (MTH)

Kan­didater / Can­didates: Medicinsk tek­nik och häl­sosys­tem (MTH)

An­tal svar

Dmit­ry Gris­hen­kov

10 (47,6%)

Xiaogai Li

19 (90,5%)

VALD

Jonas Wil­lén

13 (61,9%)

VALD

Antal personer i röstlängden: 56
Antal blanka röster (personer som avregistrerade sig): 0
Antal personer exkl. blanka röster: 56
Antal personer som röstade: 21
Valdeltagande: 37,50 %

Proteinvetenskap (PRO)

Kan­didater / Can­didates: Protein­vetens­kap (PRO)

An­tal svar

Cris­tina Al-Khalili Szigyar­to

12 (63,2%)

VALD via lottning

My Hed­ham­mar

12 (63,2%)

Håkan Jöns­son

14 (73,7%)

VALD

Antal personer i röstlängden:52
Antal blanka röster (personer som avregistrerade sig): 0
Antal personer exkl blanka röster: 52
Antal personer som röstade: 19
Valdeltagande: 36,54 %

Teoretisk kemi och biologi (TCB)

Kan­didater / Can­didates: Teoretisk kemi och biologi (TCB)

An­tal svar

Zil­vinas Rin­kevicius

4 (100,0%)

VALD

Yaoquan Tu

4 (100,0%)

VALD

Antal personer i röstlängden: 9
Antal blanka röster (personer som avregistrerade sig): 1
Antal personer exkl blanka röster: 8
Antal personer som röstade: 4
Valdeltagande: 50,00 %

Innehållsansvarig:Jon Lindhe
Tillhör: CBH
Senast ändrad: 2020-03-27