Till innehåll på sidan

Arbetsutskott

Möten

Utskottet sammanträder varje torsdag klockan 08.30-09.30.

Arbetsutskottet är ett rådgivande organ till skolchefen i operativa frågor och utgör beredningsorgan till ledningsgruppen.

Sammansättning

Amelie Eriksson Karlström, skolchef
Sebastiaan Meijer, 1:e vice skolchef
Mats Jonsson, vice skolchef
Marie Larson, administrativ chef
Camilla Johansson, verksamhetsutvecklare