Till innehåll på sidan

CBH:s strategiska råd

CBH-skolans strategiska råd består av skolchefen samt valda representanter för forskare, lärare samt teknisk och administrativ personal.

Uppgifter

Det strategiska rådet har uppgifter och ansvar enligt KTH:s arbetsordning och utgör rådgivande organ till skolchefen i följande ärenden:

  • Viktigare ärenden rörande skolans organisation
  • Utvecklings- och verksamhetsplan, budget, verksamhetsberättelse och bokslut
  • Övergripande frågor rörande utbildning
  • Andra ärenden av stor vikt för skolan som skolchefen bedömer att strategiska rådet bör rådfrågas om.

Ordförande

Amelie Eriksson Karlström, skolchef

Sammansättning

Marie Larson, Administrativ chef

Andrea Eriksson, representant för lärare och forskare

Linda Fogelström, representant för lärare och forskare

Paul Hudson, representant för lärare och forskare

Helena Lundberg Ankner, representant för lärare och forskare

Hanna Tegel, representant för lärare och forskare

Ibrahim Orhan, representant för adjunkter

Raimund von der Emden, representant för T/A-personal