Till innehåll på sidan

Docentkommitté CBH (Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa)

En docentkommitté vid skolan svarar för prövningen av den pedagogiska skickligheten och docentintervjun (som hålls vid ett tillfälle per ärende). Vid intervjun ska docentkommittén bestå av tre ledamöter varav en ordförande och minst en lärarrepresentant. Studenterna har rätt att vara representerade med en ledamot. Kommitténs sammansättning bör till del reflektera aktuellt forskarutbildningsämne. Kvinnor och män ska vara jämställt representerade i kommittén.

Ordförande

Ulrica Edlund, professor

Vice ordförande

Peter Dinér, lektor
Andrea Eriksson, lektor

Lärarrepresentanter

Ines Ezcurra, lektor
Kerstin Forsberg, lektor
Dmitry Grishenkov, lektor
Lukas Käll, professor
Aman Russom, professor
Pelin Sahlén, lektor
Jochen Schwenk, professor
Olav Vahtras, professor

Handläggare

E-post: docentur@kth.se
Länk till Kontaktuppgifter handläggare på skola och lärartillsättningar

Mandatperiod

2020-01-01 -- 2023-12-31