Till innehåll på sidan

Kvalitetsråd för grundutbildning

Kvalitetsfrågor och viktiga administrativa ärenden av skol- och programövergripande karaktär för utbildning på grund- och avancerad nivå bereds i skolans kvalitetsråd för grundutbildning och leds av grundutbildningsansvarig. Kvalitetsrådet är ett rådgivande organ till grundutbildningsansvarig och beredande organ för skolchef.

Uppdrag

Frågor som behandlas i kvalitetsrådet:

  • förslag på ändringar av utbildningsplaner och programbeskrivningar
  • programövergripande systematiskt kvalitetssäkrande utvecklingsarbete på grund- och avancerad nivå
  • diskussion och rekommendationer avseende åtgärder kopplade till KTH:s kvalitetsuppföljning av utbildning
     

Ordförande

Mats Nilsson, Grundutbildningsansvarig

Sammansättning

Karin Odelius, vice grundutbildningsansvarig
Torbjörn Gräslund, vice grundutbildningsansvarig
Per Dalhammar, Utbildningsadministrativt ansvarig
Ibrahim Orhan, Programansvarig

Studeranderepresentanter

Anim Mondal, Skolrådsordförande, sro-cbh@ths.kth.se
Cassandra Mannila, studienämndsordförande för sektionen Medicinsk Teknik, sno-mit@sth.kth.se
Alexander Kristiansson, studienämndsordförande för Ingenjörssektionen Flemingsberg, sno@isflemingsberg.se ​
Pernilla Öberg, studienämndesordförande för Kongliga Kemisektionen, snok@k.kth.se

Vid vakanser mejlas kallelse till sro-cbh@ths.kth.se samt phdcouncil@cbh.kth.se

Sekreterare

Åsa Karsberg, Kommunikatör