Till innehåll på sidan

Samverkansgrupp

CBH-skolans samverkansgrupp

Uppgifter

Skolans samverkansgrupp hanterar bland annat frågor som handlar om verksamheten och dess utveckling, arbetsmiljö, jämställdhets-, mångfalds- och likabehandlingsfrågor samt personalärenden.

Ordförande

Amelie Eriksson Karlström, skolchef

Sammansättning

Marie Larson, Arbetsgivarrepresentant
Björn Johannesson, Huvudskyddsombud Flemingsberg
Ines Ezcurra, Huvudskyddsombud AlbaNova
Olav Vahtras, Arbetstagarrepresentant, Saco-S
Reine Bergström, Arbetstagarrepresentant, Saco-S
Jon Lindhe, Arbetstagarrepresentant ST

Handläggare och sekreterare

Sara Tysk, tys@kth.se