Till innehåll på sidan

Ekonomi

Kontakta CBH-skolans ekonomienhet angående budgetfrågor, projektredovisning, leverantörsfakturor, kundfakturering, inventering och andra frågor som rör ekonomi.

Ekonomiansvarig

Övergripande ansvar för ekonomigruppen och funktionsansvarig för ekonomiarbetet vid CBH.
Besökadress: Teknikringen 30, plan 7
Campus Valhallavägen Område
Redovisningsansvarig
Övergripande ansvarig för redovisningsfrågor på CBH-skolan. Arbetar även med institutioner på Campus Valhallavägen.
Besöksadress: Teknikringen 42, plan 4

Redovisningsekonom
Arbetar med institutionen för fiber- och polymerteknologi.
Besöksadress: Teknikringen 42, plan 4

Redovisningsekonom
Arbetar med institutionen för kemiteknik.
Besöksadress: Teknikringen 42, plan 4

Redovisningsekonom
Arbetar med kemiinstitutionen, samt Greenhouse Labs, Treesearch och skolnivå.
Besöksadress: Teknikringen 42, plan 4

Redovisningsekonom
Arbetar med institutionen för fiber- och polymerteknologi.
Besöksadress: Teknikringen 42, plan 4

Redovisningsekonom
Arbetar med kemiinstitutionen.
Besöksadress: Teknikringen 42, plan 4
Redovisningsekonom
Arbetar med institutionen för kemiteknik och teoretisk kemi och biologi.

Besöksadress: Teknikringen 42, plan 4

Ekonomiadministratör
Arbetar med institutionen för industriell bioteknologi, samt fakturahantering och som SLIPS.
Besöksadress: Teknikringen 42, plan 4
Ekonomiassistent
Arbetar med fakturahantering och som SLIPS.
Besöksadress: Teknikringen 42, plan 4

Ekonomiassistent
Arbetar med fakturahantering.
Besöksadress: Teknikringen 42, plan 4

Redovisningsekonom
Arbetar med institutionen för fiber- och polymerteknologi.
Besöksadress: Teknikringen 42, plan 4
Redovisningsekonom
Arbetar med institutionen för fiber- och polymerteknologi.
Besöksadress: Teknikringen 42, plan 4
Campus AlbaNova/SciLifeLab Område
Redovisningsekonom
Arbetar med den proteinvetenskapliga institutionen.
Besöksadress: Teknikringen 42, plan 4
Redovisningsekonom
Arbetar med den proteinvetenskapliga institutionen.
Besöksadress: Teknikringen 42, plan 4
Redovisningsekonom
Arbetar med den genteknologiska institutionen
Besöksadress: Teknikringen 42, plan 4

Ernesto Alexander Moutafov
moutafov@kth.se

Redovisningsekonom
Arbetar med den genteknologiska institutionen
Besöksadress: Teknikringen 42, plan 4
Campus Flemingsberg/Campus Solna Område
Redovisningsekonom
Arbetar med institutionen för medicinsk teknik och hälsosystem.
Besöksadress: Hälsovägen 11 C, plan 7
Innehållsansvarig:Jon Lindhe
Tillhör: CBH
Senast ändrad: 2020-09-25