Till innehåll på sidan

CBH:s strategiska råd

CBH-skolans strategiska råd består av skolchefen samt valda representanter för forskare, lärare samt teknisk och administrativ personal.

Kontakt

Funktion/Avdelning

Skolchef

Administrativ chef

Ergonomi

Ytbehandlingsteknik

Systembiologi

Organisk kemi

Proteinteknologi

Hälsoinformatik och logistik

IT