Till innehåll på sidan

Grundutbildningsråd

CBH-skolans grundutbildningsråd.

Kontakt Funktion
Grundutbildningsansvarig, GA, ordförande
Vice GA
Vice GA
Utbildningsadministrativt ansvarig, UA
Programansvarig, PA
Kanslichef på Utbildningskansliet

Anim Mondal

sro-cbh@ths.kth.se

Skolrådsordförande

Cassandra Mannila

sno-mit@sth.kth.se

Studienämndsordförande för Sektionen för Medicinsk Teknik

Alexander Kristiansson

sno@isflemingsberg.se

Studienämndsordförande för Ingenjörssektionen Flemingsberg

Pernilla Öberg

snok@k.kth.se

Studienämndesordförande för Kongliga Kemisektionen