Grundutbildningsråd

CBH-skolans grundutbildningsråd.

Kontakt Funktion
Grundutbildningsansvarig, GA, ordförande
Vice GA
Vice GA
Utbildningsadministrativt ansvarig, UA
Programansvarig, PA
  sro-cbh@ths.kth.se
sno-mit@ths.kth.se
sno@flemingsberg.se
Paula Sommer snok@k.kth.se
Adjungerad