Till innehåll på sidan

JML-grupp

Gruppen fungerar som stöd till skolans JML-ansvariga i arbetet för en jämställd CBH-skola.

Kontakt Funktion
JML-Ansvarig
JMLA Partner
Administrativ chef
Utbildningsadministrativt ansvarig (UA)
Skyddsombud

Lärarrepresentant, Ingenjörspedagogik

Lärarrepresentant, Genteknologi
Lärarrepresentant, Grundläggande naturvetenskap

Linnea Flood
Student
lflood@kth.se

Studeranderepresentant TryggO, Kemisektionen

Sofie Fröjdman
Student
frojdman@kth.se

Studeranderepresentant
 
Innehållsansvarig:Jon Lindhe
Tillhör: CBH
Senast ändrad: 2022-11-22