JML-grupp

Gruppen fungerar som stöd till skolans JML-ansvariga i arbetet för en jämställd CBH-skola.

Kontakt Funktion
JML-ansvarig, skolchef
HR-ansvarig
Administrativ chef
Kanslichef

 
Skyddsombud

Adjunkt, Ingenjörspedagogik

 Sekreterare

HR-handläggare

Professor, Proteinvetenskap
Lektor, Genteknologi
Adjunkt, Grundläggande naturvetenskap
Studeranderepresentant TryggO, Kemisektionen
Innehållsansvarig:Jon Lindhe
Tillhör: CBH
Senast ändrad: 2020-02-17