Till innehåll på sidan

JML-grupp

Gruppen fungerar som stöd till skolans JML-ansvariga i arbetet för en jämställd CBH-skola.

Kontakt Funktion
JML-ansvarig, skolchef
Arbetsmiljöspecialist
Administrativ chef
Utbildningsadministrativt ansvarig (UA)
Skyddsombud

Adjunkt, Ingenjörspedagogik

 Sekreterare

HR-handläggare (Föräldraledig)

Kommunikationsansvarig
Professor, Proteinvetenskap
Lektor, Genteknologi
Adjunkt, Grundläggande naturvetenskap
Amina Bensabra
bensabra@kth.se
Studeranderepresentant TryggO, Kemisektionen

You Gustavsson
youg@kth.se

Studeranderepresentant
 
Innehållsansvarig:Jon Lindhe
Tillhör: CBH
Senast ändrad: 2020-10-15