JML-grupp

Gruppen fungerar som stöd till skolans JML-ansvariga i arbetet för en jämställd CBH-skola.

Kontakt Funktion
JML-ansvarig, skolchef
Administrativ chef
Kanslichef

 
Skyddsombud

Adjunkt, Ingenjörspedagogik

 Sekreterare

HR-handläggare

Adrian Södergren

Studeranderepresentant TryggO, Kemisektionen
Innehållsansvarig:Sabina Fabrizi
Tillhör: CBH
Senast ändrad: 2019-12-02